Tidigare kurser och konferenser

2021

HLR-gruppens konferens HLR2021 - november 2021.

Läs mer här: https://hlrkongress.nu/


VIC Nationella utbildningsdagar den 21−22 oktober 2021 - Digitalt via Jönköping

”Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan”

Tillgängligt med inspelade filmer från DAG 1 & 2 fram till 2022-02-28

Program

Länk till inspelning

Dag 1

Dag 2

Åhörarkopior

Diabetes, kranskärlssjukdom - hjärtsvikt: När och hur ska vi agera? -Anna Norhammar

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom - Maria Bäck

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt - Krister Lindmark

Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom - Amanda Lönn

Tillsammans i Region Jönköping – Åsa Jonsson

Psykisk ohälsa och hjärtsjukdom - Fredrika Norlund

Vad kan vi lära av patienterna om symtom, hjärtat & prevention? – Jonna Norman

Hjärtsvikt: ischemi vs icke-ischemi: gör det skillnad? − Michael Fu

Fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt - Maria Borland


2020

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet - Höstwebinar
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i samarbete med Svenska Hjärtförbundet och Svenska Läkarsällskapet anordnar ett Kardiovaskulärt höstwebinar den 8-9 oktober med ett spännande program mellan kl. 09.00-15.00

Mer information hittar du på: https://mkon.nu/varmotet


Kurs om "Utredning av stabil kranskärlssjukdom" med fokus på stresseko" Stockholm 11-12 februari 2020 

För information klicka här


Arbetsgruppen för medfödda hjärtfel anordnar utbildningsdagar med titeln:

”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”. Utbildningsdagarna kommer att hållas på Nya karolinska i Stockholm den 6-7 februari 2020. Anmälan har öppnat och sista anmälningsdatum är 10/1 2020

-Program
-Information om kurs


2019

PCI-gruppen VIC hälsar varmt välkomna till nationella utbildningsdagar i Uppsala 28-29 november 2019!
Anmälan: Kursanmälan senast 26 september

Anmälan och information
Preliminärt program 


Arytmigruppens utbildningsdagar i Linköping 10-11 oktober 2019 med fokus på förmaksflimmer.

Information om utbildningsdagar:
Inbjudan och anmälan
Program


 

21:e Svenska Kardiovaskulära 10-12 april i Göteborg.
https://mkon.nu/varmotet2019


Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2019

Arrangör: Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor

När: 21 mars, 2019

Var: Ersta konferens och hotell i Stockholm.

Kursen är för de som har grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni och vill fördjupa sin kunskap. Sätt av tid i din almanacka!

Mer information via länken


Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 21 mars 2019.
Mer information finns under ”kommande kurser och utbildningar


Annons till nationella utbildningsdagar i Sekundärprevention 2019

Efter akut kranskärlssjukdom - Hjärtrehabilitering av idag!

Arrangör: VIC:s arbetsgrupp för sekundärprevention

När: 24 – 25 januari 2019

Var: Burgården konferenscentrum, Göteborg 

Målgrupp: Sjuksköterskor, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Arbetsterapeuter, Biomedicinska analytiker, Dietister och Kuratorer som arbetar med sekundärprevention inom sluten- och öppenvården. Ni är alla välkomna!

Program

2018

Anmäl dig här

Preliminärt program


Nationella utbildningsdagar om hjärtsvikt

VIC hjärtsviktsgrupp genomförde utbildningsdagar i Stockholm den 25-26/10 på temat: Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt - vilka är möjligheterna

Program


26-28 april 2018, Stockholm

20:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2018

www.varmotet.se 


22 mars 2018, Stockholm

Grundkurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2018

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 22 mars kl 9,00 - 23 mars kl 15,30 2018 på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se). Kursen är för de som vill få grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni. Sätt av tid i din almanacka! Programmet publiceras i nr 4 i Vaskulär medicin och på SVMs hemsida (www.hypertoni.org). 

Anmälan senast 2018-01-31 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5000 kr för den som varit medlem i SVM sedan 2017 och 5500 för icke medlem (exkl moms). Middag på torsdagkvällen ingår. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och kursplatser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer. Anmälan är bindande. 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.