11:e Postgraduatekursen med inriktning Medfödda hjärtfel hos vuxna

Lund

7 - 10 oktober i Lund

Varje år föds ca 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Tack vare forskning, utveckling samt skicklig vårdpersonal överlever dessa barn i allt större utsträckning. Idag finns det ca 40 000 vuxna med medfödda hjärtfel och antalet ökar. Omhändertagandet av dessa ACHD, Adult Congenital Heart Disease, patienter sker primärt på universitetssjukhus men också på hemortssjukhus. Det är därför av största vikt att det finns adekvat utbildning för alla som träffar på denna patientkategori.

Kursen är utformad kring traditionella- och fallbaserade föreläsningar samt fallbaserade multidisciplinära konferensdiskussioner och interaktiva EKO-tolkningssessioner. Kursen tar bla upp shuntvitier, Fallots tetrad, Coarctation av aorta, Transposition av de stora kärlen, Ebsteins anomali, Eisenmengers syndrom, klaffvitier, venösa anomalier, funktionellt enkammarhjärta och Fontan cirkulation, bindvävssyndrom, samt kongenitala malformationer av kranskärlen. Kursen tar även upp graviditet, arytmier samt tillämpning av riktlinjer för antikoagulation och endokarditprofylax hos ACHD-patienter.

I första hand riktas kursen till specialister men även ST-läkare i slutet av sin utbildning inom kardiologi, anestesi eller thoraxkirurgi samt andra vårdprofessioner med specialinriktning medfödda hjärtfel. Grundläggande kunskaper i ekokardiografi är önskvärt.

Plats för kursen: Skånes Universitetssjukhus i Lund, ingång via Huvudentrén.

Lokal: Aulan

Varmt välkomna till Lund!

Mer information här