Utbildningsdagar inom arytmi/thoraxkirurgi 8-9 februari 2024

Arbetsgrupperna Arytmi och Thoraxkirurgi VIC hälsar er varmt välkomna till nationella utbildningsdagar i Örebro!

X PCI-dagarna

Göteborg

PCI-gruppen för VIC anordnar nationella utbildningsdagar i Göteborg 23-24 november.

State of the heart 2023

Malmö

VIC:s arbetsgrupper anordnar evenemanget State of the Heart i Malmö 25-27 oktober


HLR2023 om drunkning och hypotermi 

13-14 juni 2023
Tylösand Halmstad

Läs mer här


Nordic-Baltic Congress of Cardiology 2023

8-10 juni
Island

Läs mer här


24:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2023

26-28 april
Stockholm, Kistamässan

Läs mer här


VIC:s Nationella utbildningsdagar om Medfödda Hjärtfel 2023

2-3 februari
Göteborg
Tema: ”Ett medfött hjärtfel – vad händer sedan? ”

Program


PCI-dagarna 2022 

24-25 november
Västerås

Rapport


Arytmidagarna 2022 

10-11 november
Stockholm 

Program


HIA–gruppens Nationella utbildningsdagar 2022 

26-27 september
Uppsala 

Program


HLR-konferens HLR2021

25 november

Läs mer här


VIC Nationella utbildningsdagar den 21−22 oktober 2021 - Digitalt via Jönköping

”Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan”

Tillgängligt med inspelade filmer från DAG 1 & 2 fram till 2022-02-28

Program

Länk till inspelning

Dag 1

Dag 2

Åhörarkopior

Diabetes, kranskärlssjukdom - hjärtsvikt: När och hur ska vi agera? -Anna Norhammar

Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom - Maria Bäck

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt - Krister Lindmark

Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom - Amanda Lönn

Tillsammans i Region Jönköping – Åsa Jonsson

Psykisk ohälsa och hjärtsjukdom - Fredrika Norlund

Vad kan vi lära av patienterna om symtom, hjärtat & prevention? – Jonna Norman

Hjärtsvikt: ischemi vs icke-ischemi: gör det skillnad? − Michael Fu

Fysisk träning vid kronisk hjärtsvikt - Maria Borland


2020

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet - Höstwebinar
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i samarbete med Svenska Hjärtförbundet och Svenska Läkarsällskapet anordnar ett Kardiovaskulärt höstwebinar den 8-9 oktober med ett spännande program mellan kl. 09.00-15.00

Mer information hittar du på: https://mkon.nu/varmotet


Kurs om "Utredning av stabil kranskärlssjukdom" med fokus på stresseko" Stockholm 11-12 februari 2020 

För information klicka här


Arbetsgruppen för medfödda hjärtfel anordnar utbildningsdagar med titeln:

”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”. Utbildningsdagarna kommer att hållas på Nya karolinska i Stockholm den 6-7 februari 2020. Anmälan har öppnat och sista anmälningsdatum är 10/1 2020

-Program
-Information om kurs


2019

PCI-gruppen VIC hälsar varmt välkomna till nationella utbildningsdagar i Uppsala 28-29 november 2019!
Anmälan: Kursanmälan senast 26 september

Anmälan och information
Preliminärt program 


Arytmigruppens utbildningsdagar i Linköping 10-11 oktober 2019 med fokus på förmaksflimmer.

Information om utbildningsdagar:
Inbjudan och anmälan
Program


 

21:e Svenska Kardiovaskulära 10-12 april i Göteborg.
https://mkon.nu/varmotet2019


Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2019

Arrangör: Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor

När: 21 mars, 2019

Var: Ersta konferens och hotell i Stockholm.

Kursen är för de som har grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni och vill fördjupa sin kunskap. Sätt av tid i din almanacka!

Mer information via länken


Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 21 mars 2019.
Mer information finns under ”kommande kurser och utbildningar


Annons till nationella utbildningsdagar i Sekundärprevention 2019

Efter akut kranskärlssjukdom - Hjärtrehabilitering av idag!

Arrangör: VIC:s arbetsgrupp för sekundärprevention

När: 24 – 25 januari 2019

Var: Burgården konferenscentrum, Göteborg 

Målgrupp: Sjuksköterskor, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter, Arbetsterapeuter, Biomedicinska analytiker, Dietister och Kuratorer som arbetar med sekundärprevention inom sluten- och öppenvården. Ni är alla välkomna!

Program

2018

Anmäl dig här

Preliminärt program


Nationella utbildningsdagar om hjärtsvikt

VIC hjärtsviktsgrupp genomförde utbildningsdagar i Stockholm den 25-26/10 på temat: Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt - vilka är möjligheterna

Program


26-28 april 2018, Stockholm

20:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2018

www.varmotet.se 


22 mars 2018, Stockholm

Grundkurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2018

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 22 mars kl 9,00 - 23 mars kl 15,30 2018 på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se). Kursen är för de som vill få grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni. Sätt av tid i din almanacka! Programmet publiceras i nr 4 i Vaskulär medicin och på SVMs hemsida (www.hypertoni.org). 

Anmälan senast 2018-01-31 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5000 kr för den som varit medlem i SVM sedan 2017 och 5500 för icke medlem (exkl moms). Middag på torsdagkvällen ingår. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och kursplatser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer. Anmälan är bindande.