Resestipendium - State of the Heart

Till State of the heart 2023 i Malmö har VIC infört ett separat resestipendium för konferensen.

State of the heart äger rum 25-27 oktober i Malmö.
Detta är ett evenemang där VIC:s alla arbetsgrupper anordnar varsin del av programmet - HIA, PCI, Arytmi, Svikt, Thorax, Sekundärprevention, HLR och Medfödda hjärtfel. Det kommer att bli fantastiska dagar med ett fullspäckat program och kongressmiddag!

Läs mer om konferensen här

Stipendiet kan sökas av: alla, men VIC:s medlemmar kommer att prioriteras i urvalet. Är du inte medlem redan så se till att bli det i samband med din stipendiumansökan! 

Blankett för ansökan: Ansökan VIC resestipendium SOTH

Ansökan skickas via mail till: Anna Werther Evaldsson anna.werther_evaldsson@med.lu.se

Påskrift av avdelningschef eller enhetschefscannas in och skickas via mail inom fem arbetsdagar. 

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2023