VIC Resestipendier

Två gånger per år delas VIC:s resestipendium ut för totalt 40 000 kronor / år.

Stipendiet kan sökas av alla men VIC:s medlemmar kommer att prioriteras i urvalet. Är du inte medlem redan så se till att bli det i samband med din stipendiumansökan. 

Avsikten med resestipendiet är att stödja VIC-medlemmars deltagande i VIC's utbildningsdagar/konferenser/kongresser/studiebesök, nationellt som internationellt, inom hjärtsjukvård. 

Stipendiet kan även sökas för övriga kongresser/utbildningar och resor knutna till hjärtsjukvård. 

Då digitala events har blivit allt vanligare efter Covid 19-pandemin kan man i nuläget även ansöka om VIC:s resestipendium för digitala utbildningar/kongresser och events. Man ansöker då om resestipendium för t.ex. anmälningsavgiften samt tillhörande kostnader.  

Sista ansökningsdag för 2023 års resestipendier är den 31 januari resp 31 augusti. 

Ansökningen skall skickas in via mail till Anna Werther Evaldsson. Påskrift av avdelningschef eller enhetschef, scannas in och skickas via mail inom 5 arbetsdagar. 

anna.werther_evaldsson@med.lu.se


 

Svenska Hjärtförbundets resestipendium