VIC Projektstipendier

En gång per år utdelas vetenskapliga projektstipendier. Detta stipendium vill uppmuntra och uppmärksamma en vetenskaplig insats/utvecklingsprojekt inom det kardiovaskulära området. 

Ansökningen skall skickas in via mail till Emma Säfström (emma.safstrom@regionsormland.se) i ETT samlat pdf dokument. Namnge filen med VICprojektansökan, år, ditt namn. Tex VICprojektansökan2024_NamnEfternamn.pdf  Glöm inte påskrift av avdelningschef eller enhetschef.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2025.

Ansökan vetenskapligt projektstipendium