Mona Schlyters kliniska pris

Mona Schlyters kliniska pris för ett betydelsefullt förbättringsarbete i klinisk praxis.

Detta kliniska pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Mona Schlyters namn för hennes insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast 31 januari 2025

Information om priset


Mona Schlyters kliniska pris tilldelas år 2024 David Sparv, Chefssjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus.

processed-DDC6F216-FC5D-4617-AA30-01DB1294B837.jpg

David Sparv har en bakgrund som sektionschef på PCI lab och disputerade år 2018 med avhandlingen Evaluating treatment and diagnostics in cardiac interventions. David har fortsatt forskningskarriären och är delhandledare för en doktorand.

David blev rekryterad som chefssjuksköterska och sitter i sjukhusledningen med stort ansvar. Han har varit drivande i att utveckla magnetmodellen samt Core Corriculum som numera heter Kompetens och tjänstemodellen. Han är även programchef för Region Skånes kompetens och tjänstemodell.

Vidare är David ansvarig för den strategiska utvecklingen för vårdprofessioner på SUS. Han leder även avdelningen för strategisk omvårdnadsutveckling. Dessutom är David ordförande för den svenska föreningen för vårdprofessioner inom interventionell kardiologi och före detta ordförande för den europeiska föreningen för vårdprofessioner inom interventionell kardiologi. David har i många år varit sammankallande för VIC:s arbetsgrupp för PCI. 

År 2023 fick David dessutom utmärkelsen som Årets ledare i omvårdnad av svensk sjuksköterskeförening. Motiveringen löd; ”Davids ledarskap möjliggör att det genomförs förbättringar och förändringar som bidrar till att stärka sjuksköterskors mandat; från det patientnära arbetet upp till högsta beslutsnivå. Detta medför att sjuksköterskors omvårdnadskompetens blir tydlig, synlig och efterfrågad.” 

STORT GRATTIS!