Mona Schlyters kliniska pris

Mona Schlyters kliniska pris för ett betydelsefullt förbättringsarbete i klinisk praxis.

Detta kliniska pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Mona Schlyters namn för hennes insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast 31 januari 2024

Information om priset

Johan Israelsson Bild -Shlyter beskuren .jpg


Mona Schlyters Kliniska pris år 2023
Tilldelas Johan Israelsson
Leg. sjuksköterska och medicine doktor
Hjärtsektionen/Kliniskt träningscenter, Länssjukhuset, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Johan Israelsson har under många år bidragit till en ökad kunskap om hälsa och livskvalitet efter hjärtstopp för överlevare och deras närstående. Projektet har bidragit till en tydligare struktur av vården efter hjärtstopp samt en ökad kunskap hos personalen. Denna kunskap har Johan Israelsson kontinuerligt presenterat genom vetenskapliga publikationer och på flera nationella och internationella kongresser, samt vid ett stort antal möten och informationstillfällen med involverade kliniker på lokal, regional och nationell nivå. 

Med sitt stora engagemang är Johan Israelsson verksam inom Svenska rådet för HLR, ordförande i Arbetsgruppen för vård efter hjärtstopp samt medlem i Regiongruppen sjukvård - VIC:s arbetsgrupp för HLR. Svenska HLR-registrets styrgrupp och arbetsgrupp för PROM. 

STORT GRATTIS!