Mona Schlyters kliniska pris

Mona Schlyters kliniska pris för ett betydelsefullt förbättringsarbete i klinisk praxis.

Detta kliniska pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Mona Schlyters namn för hennes insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast 15 februari 2022

Information om stipendiet


Mona Schlyters Kliniska pris 2021 tilldelas Annette Waldemar, 

leg. Sjuksköterska på Kardiologkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  

Annette har arbetat inom hjärtintensivvård, allmän kardiologi och på hjärtmottagning och är sedan flera år även forskningssjuksköterska vid kliniken. Hon är också doktorand sedan slutet av 2017 och kombinerar sitt kliniska arbete på hjärtmottagningen med patientnära forskning. Hon studerar även till specialistsjuksköterska inom kardiologi på Sophiahemmet i Stockholm.

Det som utmärker Annette är ett stort engagemang för såväl patienter som närstående och hennes drivkraft är att bedriva vården personcentrerat. Hon följer upp patienter som befinner sig i akut kris vid nydebuterad sjukdom men också patienter i livets slutskede. Hon har bl.a. deltagit i ett projekt med att utveckla en frågelista som stöd vid samtal om prognos och vård i livets slutskede vid hjärtsvikt. Annette vill hela tiden omsätta ny kunskap för att utveckla det kliniska arbetet. Bland hennes meriter kan nämnas att hon utvecklat sjuksköterskebaserade hjärtmottagningar inom svikt och arytmi på Vrinnevisjukhuset. 

Det område hon nu brinner för mest är att ge vårdpersonalen kunskaper och färdigheter i att stödja närstående som vill bevittna HLR vid ett oväntat hjärtstopp på sjukhus. Hon har även gjort en enkätstudie där hon studerat svensk vårdpersonals attityder gentemot närståendebevittnad HLR. Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Waldemar A, Thylen I. Healthcare professionals' experiences and attitudes towards family-witnessed resuscitation: A cross-sectional study. Int Emerg Nurs. 2019 Jan;42:36-43). Annette håller nu på med ett arbete kring att utveckla en web-utbildning för att ge vårdpersonalen kunskap och färdigheter i att stödja närstående som vill bevittna HLR vid hjärtstopp. Hennes forskning och utvecklingsarbete kring närståendebevittnat hjärtstopp har uppmärksammats både i Vårdfokus och Dagens Medicin. 

Sedan sin grundutbildning har Annette outtröttligt skaffat sig nya kunskaper och erfarenheter inom kardiologi och kardiovaskulär omvårdnad för att kunna utveckla vården för patienter och närstående.  

Stort Grattis önskar VIC styrelse!

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.