Tidigare pristagare

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris 2020 tilldelas Barbro Kjellström, 

Docent och BMA vid Klin fys på SUS Lund och affillerad forskare vid klin fys IKVL och KI

Barbro Kjellström är bland annat verksam inom området pulmonell hypertension där hon förutom de tekniska landvinningar hon varit med om att ta fram för övervakning av patienter, kom att fokusera på relationen mellan den pulmonella hypertensionen och patienternas symtom, livskvalitet och kontakt med sjukvården.

Hon har varit den drivande kraften bakom utvecklingen av ett sedan 2008 befintligt nationellt register över individer med pulmonell hypertension och är, som registerhållare, huvudansvarig för registret sedan 2016.

Under hennes tid vid rodret har detta register blivit riksomfattande, internationellt välkänt, och med rätta berömt.


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris tilldelas 2019 Ingela Thylén, Linköping 

Med motivering: Ingela har under lång tid, både under sin tid som doktorand och efter disputation, kombinerat forskning och kliniskt arbete. Hon är en fantastisk förebild för hur en sjuksköterska kan kombinera en karriär som klinsk expert inom pace- och ICD-området och en framgångsrik forskarkarriär inom kardiovaskulär omvårdnad. Hon brinner för patienternas välbefinnande, och att besvara forskningsfrågor hon möter i sin kliniska tjänst”

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2018

för betydelsefull vetenska

plig insats har tilldelas Kambiz Shaghaldi, leg Biomedicinsk analitiker och Docent i ekokardiografi, Luleå.

 

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2017 har tilldelats Tiny Jaarsma, Leg. Sjuksköterska, professor i omvårdnad vid Linköpings Universitet.

 

 

 

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2016 har tilldelats Peter Johansson

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2015 har tilldelats Dan Malm


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2014 har tilldelats Jan Mårtensson


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2013 har tilldelats Signild Norman


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2012 har tilldelats Anna Strömberg


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2011 har tilldelats Inger Ekman


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2010 har tilldelats Anders Broström


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2009 har tilldelats Agneta Ståhle

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.