Tidigare pristagare

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris tilldelas 2019 Ingela Thylén, Linköping 

Med motivering: Ingela har under lång tid, både under sin tid som doktorand och efter disputation, kombinerat forskning och kliniskt arbete. Hon är en fantastisk förebild för hur en sjuksköterska kan kombinera en karriär som klinsk expert inom pace- och ICD-området och en framgångsrik forskarkarriär inom kardiovaskulär omvårdnad. Hon brinner för patienternas välbefinnande, och att besvara forskningsfrågor hon möter i sin kliniska tjänst”


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2018 för betydelsefull vetenskaplig insats har tilldelas Kambiz Shaghaldi, leg Biomedicinsk analitiker och Docent i ekokardiografi, Luleå.

 

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2017 har tilldelats Tiny Jaarsma, Leg. Sjuksköterska, professor i omvårdnad vid Linköpings Universitet.

 

 

 

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2016 har tilldelats Peter Johansson

 

 


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2015 har tilldelats Dan Malm


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2014 har tilldelats Jan Mårtensson


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2013 har tilldelats Signild Norman


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2012 har tilldelats Anna Strömberg


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2011 har tilldelats Inger Ekman


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2010 har tilldelats Anders Broström


Bengt Fridlunds vetenskapliga pris 2009 har tilldelats Agneta Ståhle

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.