Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris för en betydelsefull vetenskaplig insats.

Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast den 31 januari 2024
Information om priset

Per Lindqvist bild - fridlund.jpg


Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris år 2023
Tilldelas Per Lindqvist
Biomedicinsk analytiker och professor i klinisk fysiologi, Umeå universitet 

Per Lindqvist tog examen som biomedicinsk analytiker 1987 och disputerade 2005 med avhandlingen “Right heart function in health and disease”. 

Per Lindqvist har tillsammans med en van kateterisör utfört unika simultana mätningar med kateterteknik och ekoteknik där resultaten har fått avsevärd klinisk betydelse. Resultaten visade att man med icke invasiva metoder kunde skatta förhöjda intrakardiella tryck som föreligger vid hjärtsvikt och att det är möjligt att relatera dessa fynd till patientens ålder. Betydelsen av dessa studier illustreras av att de idag ligger till grund för de nya riktlinjer som EQUALIS skrivit i syfte att standardisera denna teknik. 

Vidare har Per utvecklat en metod som gör att man kan spåra patienter med hjärtamyloidos (wtATTR). Det får anses som ett betydande framsteg i den kliniska forskningen att hitta dessa patienter eftersom man visat på god behandlingseffekt på hjärtfunktion hos både senil och ärftlig ATTR. Dessa studier beskrevs som ett av dom största genombrotten inom medicin listat i tidskriften Science 2020. 

Pers publikationslista inkluderar idag ett stort antal originalartiklar, av vilka flera är väl citerade och Per handleder ett stort antal doktorander.  

STORT GRATTIS!