Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris för en betydelsefull vetenskaplig insats.

Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Information om stipendiet


Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris 2020 tilldelas Barbro Kjellström, Docent och BMA vid Klin fys på SUS Lund och affillerad forskare vid klin fys IKVL och KI

Barbro Kjellström är bland annat verksam inom området pulmonell hypertension där hon förutom de tekniska landvinningar hon varit med om att ta fram för övervakning av patienter, kom att fokusera på relationen mellan den pulmonella hypertensionen och patienternas symtom, livskvalitet och kontakt med sjukvården.

Hon har varit den drivande kraften bakom utvecklingen av ett sedan 2008 befintligt nationellt register över individer med pulmonell hypertension och är, som registerhållare, huvudansvarig för registret sedan 2016.

Under hennes tid vid rodret har detta register blivit riksomfattande, internationellt välkänt, och med rätta berömt.

Stort Grattis önskar VIC styrelse!

 

Docent och BMA vid Klin fys på SUS Lund och affillerad forskare vid klin fys IKVL och KI

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.