Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris för en betydelsefull vetenskaplig insats.

Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast den 15 februari 2022

Information om stipendiet


Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris 2021 tilldelas Axel Wolf, docent inom vårdvetenskap samt översjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Axel Wolf har, sedan han doktorerade 2012, haft fokus i sin forskning på personcentrering inom hälso- och sjukvården, med särskilt intresse för kroniska sjukdomar inom det kardiologiska fältet.  

Avhandlingen byggde på studier som utvärderade effekterna av person-centrerad vård hos patienter som sjukhusvårdades för försämring av kronisk hjärtsvikt. Huvudstudien, som publicerades tillsammans med en ledarkommentar i European Heart Journal 2012, visade signifikant positiva effekter av personcentrerad vård gällande patientrapporterade utfall samt kortare vårdtid och minskade vårdkostnader. 

Han har publicerat över 30 vetenskapligt granskade artiklar samt flera bokkapitel inom ämnet person-centrerad vård och hälsa, digitalisering/eHälsa och implementering. Axel erhöll 2018 Europeiska kardiologföreningens (ESC) pris; Nursing/Allied Professional Investigator för en randomiserad studie som undersökte effekterna av person-centrerad rehabilitering hos patienter med akut koronart syndrom. 

Axel har sedan sin disputation arbetat målmedvetet med innovativ forskning och implementering av forskningsresultat från hälso- och vårdvetenskaplig forskning. Detta har han gjort genom flera kliniska studier, samt även som ordförande för den första europeiska standarden för patientdelaktighet som röstades igenom under 2020. Hans mest aktuella forskningsintresse ligger i att minska ofrivillig ensamhet och social isolering för äldre samt personer med kronisk sjukdom och är huvudhandledare för två doktorander inom detta projekt. Sedan 2020 har han ett samarbete med forskare från Sverige och Spanien för att skapa samt utvärdera en komplex personcentrerad intervention för att minska den sociala isolationen/ofrivilliga ensamheten hos patienter med kronisk hjärtsvikt. 

Stort grattis önskar VIC Styrelse! 

 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.