Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Bengt Fridlunds vetenskapliga pris för en betydelsefull vetenskaplig insats.

Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Ansökan skickas elektroniskt till VIC:s ordförande senast den 31 januari 2025
Information om priset


Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris år 2024 tilldelas Kristofer Årestedt - Legitimerad sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Linneuniversitetet. IMG_2508.jpeg

Professor Kristofer Årestedt tog sjuksköterskeexamen 1991 och disputerade vid Lunds universitet år 2007 med avhandlingen: Health related quality of life among persons 65 years or older with chronic heart failure: An empirical and methodological study.  

Kristofer har ägnat mycket av sin forskargärning åt att utveckla och validera ett stort antal instrument som utvärderar patient-rapporterade utfallsmått för att förbättra metoder att mäta hur sjukdom, vård och behandling påverkar patienten. Tack vare sin pedagogiska förmåga har Kristofer tålmodigt lotsat doktorander och kollegor in i instrumentutvecklingens värld.  

Kristofer är forskningsledare för forskargruppen iCARE - the innovative cardiac arrest research group for best evidence practice. Målsättningen för iCARE syftar till en förbättrad vård och omhändertagande av personer som drabbats av hjärtstopp på eller utanför sjukhus, deras närstående och efterlevare.  

Publikationslista är imponerande med 160 original artiklar. Kristofer har varit huvud och bi-handledare till ett stort antal doktorander och har flera pågående handledaruppdrag. Kristofer har i många år verkat i Bengt Fridlunds anda med ett helhjärtat engagemang inom kardiovaskulär omvårdnad både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt som handledare, föreläsare, mentor och samarbetspartner för många doktorander och forskarkollegor.   

STORT GRATTIS!