Bra länkar

Välkommen till VICs sida för säkra länkar för evidensbaserad hjärtsjukvård. Vi utgår främst från riktlinjer mot socialstyrelsen, ESC och läkemedelsverket. VICs VR hoppas att länkarna kan bidra till en god hjärtvård i hela landet.

Vårdprogram databaser:
VIS
 (Sjukhusbiblioteken i Sverige) samlar vårdprogram och nationella riktlinjer. Utgivare kan vara landsting, sjukhus och specialistföreningar knutna till offentligt finansierade sjukvården. Varje utgivare ansvarar för kvalitet och aktualitet i sina vårdprogram och VIS gör ingen ytterligare kvalitetsgranskning.

Hjärtsjukdomar – vårdprogram (VIS)
http://www.vardverktyget.se/

Databasen BMJ Clinical Evidence - sök fritext eller bland guidelines.
http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/index.jsp

Databasen BMJ Evidence Based Nursing
http://ebn.bmjjournals.com/

Vårdinformation StorStockholm (VISS)
 Här hittar du även länkar till patientinformation
http://www.viss.nu/

Socialstyrelsen - Riktlinjer hjärtsjukvård

ESC
https://www.escardio.org/

ACNAP
ACNAP är en del av European Society of Cardiology och syftar till att sammanföra alla sjuksköterskor och vårdpersonal med intresse för hjärt- och kärlsjukvård. Medlemskapet är kostnadsfritt och du får bl a reducerad kongressavgift till vissa kongresser, möjlighet att söka resestipendium och mycket mer.
https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Association-of-Cardiovascular-Nursing-&-Allied-Professions??hit=metanav

SBU
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/

Auriculas förmaksflimmerregister
Läs mer här

Behandlingsöversikter såsom de följande:Ska nedanstående länkar är i första hand medicinska, men vi kan behöva dessa länkar med tanke på att patienten vi vårdar har lika stort behov av omvårdnad som medicinsk vård.

Internetmedicin
http://www.internetmedicin.se/

Läkemedelsboken
http://www.lakemedelsboken.se

Läkemedelsverket
http://www.lakemedelsverket.se

Swedeheart
http://www.ucr.uu.se/swedeheart/

Svenska Hjärtförbundet
http://www.sweheart.se/

Svenska Kardiologföreningen
http://www.sls.se/svkf

Marfanföreningen
http://www.marfanforeningen.se/

Svenska rådet för Hjärt-Lungräddning
www.hlr.nu