Vetenskapliga Referensgruppen

Välkommen till VIC:s vetenskapliga referensgrupp

I samband med VIC:s årsmöte 2016 beslutades att omformera den nuvarande gruppen och istället ersätta det vetenskapliga rådet (VR) med en vetenskaplig referensgrupp (VRG) med samma vetenskapliga meritering som tidigare, dvs. vara disputerad. Denna referensgrupp ska arbeta på direkt uppdrag från styrelsen rörande vetenskapliga frågor, såsom t.ex. vara behjälplig med granskning av abstrakt till vårmötet, vara behjälplig med granskning av stipendieansökningar och anordna konferenser/seminarier.

Referensgruppen arbetar på direkt uppdrag från styrelsen. Den vetenskapliga referensgruppen ska fortsätta arbeta för att den vetenskapliga utvecklingen inom kardiologisk omvårdnad ska nå VICs medlemmar samt det omgivande samhället. Vidare ska VRG fortsätta att främja den vetenskapliga medvetenheten och applicerande av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. VRG består av två disputerade sjuksköterskor.


Karin Hellström Ängerud 

är leg. sjuksköterska, medicine doktor (2015) och universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med förenad anställning mot kardiologkliniken, Hjärtcentrum, Norrlandsuniversitetssjukhus. Hennes forskning handlar om den pre-hospitala fasen vid hjärtinfarkt, symtom och fördröjningstider hos patienter med diabetes, livskvalitet och vårdkvalitet vid hjärtsvikt samt livskvalitet och synen påsjukdom vid förmaksflimmer.  Forskningen utförs med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Hon har mångårig erfarenhet av omvårdnadsarbete vid kardiologavdelning och HIA och delar sin arbetstid mellan undervisning/handledning vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och arbete i klinik.

karin.hellstrom.angerud@umu.se


Kristofer Årestedt 

är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap ,Linnéuniversitetet. Han har mångårig erfarenhet av kardiovaskulär vård och omvårdnad, och har även detta som sitt huvudsakliga forskningsområde. Kristofer har ett specialintresse för hjärtstopp, närstående och metodutveckling och ärforskningsledare för ICARE (the Innovative Cardiac Arrest Research group forbest Evidence practice). Han är statistisk rådgivare för European Journal of Cardiovascular Nursing och sitter med i redaktionen för Journal of Family Nursing. Han arbetar också som forskarhandledare i Landstinget i Kalmar Län.

kristofer.arestedt@lnu.se