Mona Schlyter

Ordförande emeritus

mona.schlyter@gmail.com
Med Dr, Malmö Universitet Hälsa och samhälle, leg sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus. Kardiologiska kliniken