Malin Schlyter

Sekreterare

malin.schlyter@skane.se
Leg. fysioterapeut, M.Sc. Specialistfysioterapeut inom Respiration, Specialistfysioterapeut inom Hjärta och kärl THIVA Skånes Universitetssjukhus, Lund