Styrelsen

Maria Liljeroos

VIC - Ordförande
maria.liljeroos@regionsormland.se
Med Dr, Linköpings Universitet Sjuksköterska Hjärtintensiven Mälarsjukhuset 631 83 Eskilstuna

Mona Schlyter

Ordförande emeritus
mona.schlyter@gmail.com
Med Dr, Malmö Universitet Hälsa och samhälle, leg sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus. Kardiologiska kliniken

Monia Lennartsson

Kassör
monia.lennartsson@gmail.com
Leg sjukgymnast. MSc. Rehabiliteringscentrum Värnamo, Värnamo sjukhus

Åsa Fåhraeus

Sekreterare
asa.b.fahraeus@skane.se
leg sjuksköterska Master student Health Science Center Lund.Hjärtavdelning intensivvård, Hjärtmottagning kranskärl Skånes universitetssjukhus Lund Humlevägen 8 237 37 Bjärred

Linda Haglund

Ledamot – Medlemsansvarig
linda.haglund1@outlook.com
Leg. Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Kardiologen / Hjärtintensiven Norrlands Universitetssjukhus

Anna Werther Evaldsson

Ledamot - Stipendieansvarig
anna.werther_evaldsson@med.lu.se
Med. Dr. Lunds Universitet, Leg. Specialist-biomedicinsk analytiker Hjärtmottagningen/Eko-Lab i Lund Skånes Universitetssjukvård

Anna Norberg

Ledamot – Ansvarig för hemsidan
annanorberg@live.se
Leg. Sjuksköterska Hjärtintensivvårdsavdelningen 50G / PCI-lab VO Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi Akademiska sjukhuset, Uppsala