Styrelsen

Maria Liljeroos

VIC - Ordförande
maria.liljeroos@regionsormland.se
Med Dr, Linköpings Universitet Sjuksköterska Hjärtintensiven Mälarsjukhuset 631 83 Eskilstuna

Mona Schlyter

Ordförande emeritus
mona.schlyter@gmail.com
Med Dr, Malmö Universitet Hälsa och samhälle, leg sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus. Kardiologiska kliniken

Malin Schlyter

Sekreterare
malin.schlyter@skane.se
Leg. fysioterapeut, M.Sc. Specialistfysioterapeut inom Respiration, Specialistfysioterapeut inom Hjärta och kärl THIVA Skånes Universitetssjukhus, Lund

Monica Olsson

Kassör
monica.e.olsson@regionstockholm.se
Leg. Specialistsjuksköterska Akutsjukvård Msc Kvalitetssamordnare på Tema Hjärta, Kärl, Neuro - Karolinska Universitetssjukhuset Regionmonitor Swedeheart

Linda Haglund

Ledamot – Medlemsansvarig
linda.haglund1@outlook.com
Leg. Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Kardiologen / Hjärtintensiven Norrlands Universitetssjukhus

Anna Werther Evaldsson

Ledamot - Stipendieansvarig
anna.werther_evaldsson@med.lu.se
Med. Dr. Lunds Universitet, Leg. Specialist-biomedicinsk analytiker Hjärtmottagningen/Eko-Lab i Lund Skånes Universitetssjukvård

Anna Norberg

Ledamot – Ansvarig för hemsidan
annanorberg@live.se
Leg. Sjuksköterska Hjärtintensivvårdsavdelningen 50G / PCI-lab VO Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi Akademiska sjukhuset, Uppsala

VIC:s Valberedning

Emma Hag - Sammankallande

Sabina Borg

Åsa Fåhraeus

Både styrelsemedlemmar och valberedning väljs på 2 år med möjlighet till omval 2 gånger. Således kan man sitta i totalt 6 år.

Både styrelsemedlemmar och valberedning bör om möjligt ha geografisk spridning samt spridning avseende profession.

Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen föreslår och ombesörjer kontakt med nya medlemmar till styrelsen, ofta i samråd med styrelsen.

Valberedningen träffas digitalt i september för att se över behov av nya medlemmar/omval inför nästa årsmöte. Arbetet att kontakta med förfrågan om inval/omval fördelas på valberedningens medlemmar och nytt möte hålls digitalt i december. Om det kvarstår frågetecken på någon post har valberedningen ytterligare ett möte i februari, annars redovisas valberedningens förslag på nya medlemmar/omval på årsmötet i samband med Svenska Kardiovaskulära vårmötet av sammankallande i valberedningen.

Valberedningen har inget att göra med arbetsgrupperna. Rekryteringen till dessa sköts av grupperna själv, ibland med hjälp av styrelsen.