Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård

Efter förfrågan från medlemmar har VIC  medverkat till att en arbetsgrupp för att arbeta fram en Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård startats. Där ingår bl a representanter från berörda lärosäten, VIC:s arbetsgrupper och styrelsemedlemmar. 

Arbetet är nu klart och du kan ladda ner kompetensbeskrivningen här. Hjälp oss gärna sprida den på era arbetsplatser.