Enkät Hjärtintensivvårdsavdelningar i Sverige

Idén till att göra en nationell undersökning på hjärtintensivvårdsavdelningar i Sverige, föddes under ett styrelsemöte i VIC.  

Syftet med enkätstudien var att kartlägga likheter/olikheter i frågor gällande bemanning, vårdnivå, utbildning och inskolning bland hjärtintensivvårdsavdelningar i Sverige.  

Enkäten genomfördes under år 2020 med datainsamling via en webbenkät konstruerad av VIC. Enkäten sändes ut till 42 hjärtintensivvårdsavdelningar i Sverige. Samtliga finns presenterade.  

Medlemmar ur VIC:s styrelse har sammanställt resultaten.  

Ta del av sammanställningen här

Delar av resultatet är presenterat i tidningen svensk kardiologi och resterande resultat har presenterats digitalt under ett Zoom-möte i april-21. 

Fortsatta möten kommer att hållas med 1:a linje chefer under hösten 2021.