Om VIC

VIC är en nationell förening för vårdprofessioner med akademisk utbildning verksamma inom hjärtsjukvård. Majoriteten av VICs närmare 1000 medlemmar är sjuksköterskor, sedan följer fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, dietister, kuratorer, arbetsterapeuter och psykologer. Namnet till trots har VIC medlemmar även från thorax, thoraxradiologi och klinisk fysiologi. Föreningens mål är att möjliggöra utbyte av erfarenheter och kunskap, att stimulera till utbildning och forskning samt främja lagarbetet inom hjärtsjukvården.

Vi välkomnar även våra nordiska grannar till att bli medlemmar.

Som VIC-medlem betalar du endast 250 kr/år och då får Du delta i föreningens kursverksamhet och söka stipendier. Varje år utdelas resestipendier och projektstipendier. Du får dessutom tidskriften SVENSK KARDIOLOGI, som utkommer kvartalsvis med information om kardiologiska aktiviteter nationellt och internationellt.