Thoraxkirurgigruppen

Vi är otroligt glada över att VIC har startat en Thoraxgrupp 2021!

När och varför startades gruppen?
Gruppen bildades januari 2021 då Thoraxkirurgi var ett område som saknades, men som även faller in under området Kardiologi.

Gruppen består av sjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och fysioterapeut som tillsammans bidrar med olika kunskap och erfarenhet från Thoraxklinikerna i Sverige.

Målsättning
Då thoraxkirurgi endast bedrivs på åtta sjukhus i Sverige, är det viktigt med ett samarbete och kunskapsutbyte mellan sjukhusen. Det gäller inom alltifrån ny forskning till genomförda projekt som lett till positiva utfall för den thoraxkirurgiska patienten. För att kunna sprida kunskap, ny forskning och utbyta erfarenheter planerar gruppen att anordna utbildningsdagar gällande den thoraxkirurgiska vården. En förhoppning är även att medlemmarna på så sätt ska kunna skapa nya kontakter med kollegor över hela landet som jobbar inom denna verksamhet.

Verksamhetsberättelser
2021

Kontaktpersoner Thoraxkirurgigruppen

Malin Schlyter (Sammankallande)
Leg. fysioterapeut
Thoraxkirurgiavdelning / Thiva
VO Thorax och kärl
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Jag har arbetat med thoraxkirurgiska patienter sedan 1994. Först i Örebro i 12 år och sedan 2007 i Lund. Jag arbetar både på thoraxkirurgisk vårdavdelning och Thiva. Jag tycker om det varierande arbetet med korta vårdtider för hjärtopererade patienter där fokus är andningsträning, information och mobilisering och längre vårdtider efter hjärt- eller lungtransplantation där patienten kan behöva börja från noll och träna både förflyttning, gång, balans, kondition, styrka och rörlighet
malin.schlyter@skane.se


Karin Hermansson 
Universitetssjukhuset i Örebro
Karin Hermansson är leg. sjuksköterska med specialistexamen inom intensivvård.

Sedan 2003 arbetar jag på kärl-thoraxintensiven (TIVA) på universitetssjukhuset i Örebro. Innan arbetade jag på thoraxkirurgisk vårdavdelning.
Sammanlagt har jag jobbat inom thorax i mer än 25 år.
Jag tycker arbetet med hjärtopererade patienter är mycket intressant, stimulerande och givande och därför har jag blivit kvar. Utvecklingen går hela tiden framåt och det är roligt och utmanande att lära sig nya saker.
Att vårda svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö är många gånger en utmaning, men teamarbete och god laganda gör det möjligt.
Det ska bli roligt att få delta i den nya arbetsgruppen inom thoraxkirurgi.
karherma@gmail.com


Lina Larsson
Linköpings Universitetssjukhus

Lina Larsson, arbetar som bitr. vårdenhetschef på thoraxintensiven Linköpings universitetssjukhus. Har 10 års erfarenhet av intensivvård då som intensivvårdssjuksköterska. Ny inom thorax. Ser fram emot att utveckla vår thoraxgrupp nationellt


Ella Tabbakh
Karolinska Universitetssjukhuset

Ella är biträdande universitetssjuksköterska och jobbar på Hjärta Kärl 2 som är en thoraxkirurgisk vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon har jobbat som sjuksköterska sedan 2013 och blev färdig specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård våren 2020.


Madeleine Hultqvist 
Thiva, Karlskrona

Intensivvårdssjuksköterska, arbetar på thoraxintensiven i Karlskrona. Tidigare arbetat på thoraxkirurgisk vårdavdelning.

 


Sanna Nielsen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sanna Nielsen är operationssjuksköterska och arbetar som verksamhetsutvecklare vid Verksamhetsområde Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sanna disputerade år 2015 (Prehospital Decision Process in Men and Women with Coronary Heart Disease. Institute of Medicine, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg). Sanna forskar aktivt inom det kardiovaskulära fältet, men med stort fokus på de patienter som genomgår hjärtkirurgi. Ser fram emot att utveckla thoraxkirurgigruppen.


Evelina Petersson
Akademiska sjukhuset

Evelina Petersson, är Leg. sjuksköterska och arbetar kliniskt på Thoraxkirurgavdelningen 50D, på Akademiska sjukhuset i Uppsala

 


Johanna Eriksson
Leg. fysioterapeut, M.Sc
Sektion Intensiv hjärta kärl
Medicinsk enhet Arbetsterapi och Fysioterapi
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Jag heter Johanna Eriksson och arbetar som leg. fysioterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Har arbetat som fysioterapeut sedan 2016 och har även en magisterexamen i fysioterapi.

Till vardags arbetar jag delvis på hjärtavdelning/HIA, thoraxkirurgisk avdelning och uppföljning inom vår hjärtrehabilitering av bl.a patienter som genomgått thoraxkirurgi.
johanna.e.eriksson@regionstockholm.se


Anna Mattsson
Leg. sjuksköterska med specialistexamen inom intensivvård.
Anna arbetar 60% som intensivvårdssjuksköterska på Thoraxintensiven och
40% som Objektspecialist på Metavision (PDMS system för
An/Op/IVA/Postop/NEO i Region Västerbotten).  
Thoraxkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Anna.Mattsson@regionvasterbotten.se


Camilla Svensson
Leg. sjuksköterska med specialistexamen inom intensivvård.
Camilla arbetar 80% som instruktionssjuksköterska på Thoraxkliniken.
Thoraxkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Camilla.Svensson@regionvasterbotten.se