Thoraxkirurgigruppen

Vi är otroligt glada över att VIC har startat en Thoraxgrupp 2021!

När och varför startades gruppen?
Gruppen bildades januari 2021 då Thoraxkirurgi var ett område som saknades, men som även faller in under området Kardiologi.

Gruppen består av sjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och fysioterapeut som tillsammans bidrar med olika kunskap och erfarenhet från Thoraxklinikerna i Sverige.

Målsättning
Då thoraxkirurgi endast bedrivs på åtta sjukhus i Sverige, är det viktigt med ett samarbete och kunskapsutbyte mellan sjukhusen. Det gäller inom alltifrån ny forskning till genomförda projekt som lett till positiva utfall för den thoraxkirurgiska patienten. För att kunna sprida kunskap, ny forskning och utbyta erfarenheter planerar gruppen att anordna utbildningsdagar gällande den thoraxkirurgiska vården. En förhoppning är även att medlemmarna på så sätt ska kunna skapa nya kontakter med kollegor över hela landet som jobbar inom denna verksamhet.

Genomförda utbildningsdagar
Arytmigruppen och Thoraxkirurgigruppen anordnade gemensamma utbildningsdagar i Örebro 8-9 februari 2024. Läs mer här


Verksamhetsberättelser

202320222021


Kontaktpersoner Thoraxkirurgigruppen

Madeleine Hultqvist  (Sammankallande)
Thiva, Karlskrona

Jag arbetar 50% som intensivvårdssjuksköterska på Thoraxintensiven i Karlskrona och 50% som instruktionssjuksöterska på Thoraxcentrum i Karlskrona. 
Även arbetat på thoraxkirurgisk vårdavdelning tidigare. Arbetet inom thorax är spännande och utmanande, och är ett område med mycket intressant forskning vilket ger möjlighet till att vara delaktig i att utvecklingen för en god omvårdnad till patienterna.
madeleine.hultqvist@regionblekinge.se


Malin Schlyter
Leg. fysioterapeut, M.Sc.
Specialistfysioterapeut inom Respiration, Specialistfysioterapeut inom Hjärta och kärl
THIVA Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jag har arbetat med thoraxkirurgiska patienter sedan 1994. Först i Örebro i 12 år och sedan 2007 i Lund. Jag tycker om det varierande arbetet med korta vårdtider för hjärtopererade patienter där fokus är andningsträning, information och mobilisering och längre vårdtider efter hjärt- eller lungtransplantation där patienten kan behöva börja från noll och träna både förflyttning, gång, balans, kondition, styrka och rörlighet.
malin.schlyter@skane.se


Karin Hermansson 
Leg. sjuksköterska med specialistexamen inom intensivvård
Universitetssjukhuset i Örebro

Sedan 2003 arbetar jag på kärl-thoraxintensiven (TIVA) på universitetssjukhuset i Örebro. Innan arbetade jag på thoraxkirurgisk vårdavdelning.
Sammanlagt har jag jobbat inom thorax i mer än 25 år.
Jag tycker arbetet med hjärtopererade patienter är mycket intressant, stimulerande och givande och därför har jag blivit kvar. Utvecklingen går hela tiden framåt och det är roligt och utmanande att lära sig nya saker.
Att vårda svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö är många gånger en utmaning, men teamarbete och god laganda gör det möjligt.
Det ska bli roligt att få delta i den nya arbetsgruppen inom thoraxkirurgi.
karherma@gmail.com


Margareta Backman
Specialistsjuksköterska inom intensivvård
THIVA, Universitetssjukhuset i Linköping

Jag heter Margareta Backman och är specialistsjuksköterska inom intensivvård. Efter ca 10 år inom allmän intensivvård i Örnsköldsvik flyttade jag söderut till Linköping och har arbetat på Thoraxintensiven Universitetssjukhuset i Linköping sedan 1997.
Arbetar sedan år 2021 som utbildnings- och utvecklingsansvarig sjuksköterska på Thoraxintensiven i Linköping.
Ska bli mycket intressant och roligt att medverka i Thoraxkirurgigruppen."
margareta.backman@regionostergotland.se


Ella Tabbakh
Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård
Karolinska Universitetssjukhuset

Jag jobbar som biträdande universitetssjuksköterska på avdelning Hjärta Kärl 2 som är en thoraxkirurgisk vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Jag har jobbat med thoraxkirurgi sedan 2016 och våren 2020 blev jag färdig specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.  Jag tycker att arbetet med thoraxkirurgiska patienter är både intressant och givande och jag hoppas att kunna stärka nätverket mellan de thoraxkirurgiska klinikerna i och med arbetet med VIC.
ella.tabbakh@regionstockholm.se 


Anna MattssonAnna Mattsson bild2.jpg
Leg. sjuksköterska med specialistexamen inom intensivvård
THIVA, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Jag blev intensivvårdssjuksköterska 2006 och började då arbeta på THIVA i Umeå. Jag har provat arbeta på andra IVA avdelningar men kommer alltid tillbaka till THIVA.
Just nu arbetar jag 50% som intensivvårdssjuksköterska på THIVA och 40% som Objektspecialist på Metavision (PDMS system för An/Op/IVA/Postop/NEO i Region Västerbotten).
Det jag tycker bäst om är att försöka förbättra och förenkla arbetet för mina kollegor
Anna.Mattsson@regionvasterbotten.se


Emelie JohanssonEmelie.JPG
Sjuksköterska avd. 12/25
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag arbetar som sjuksköterska på vårdavdelning 12/25 på Thoraxkirurgen Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Jag har jobbat där sedan 2015 och trivs väldigt bra med det varierande arbetet, utmaningarna och patientklientelet. Sedan februari 2024 kombinerar jag det kliniska arbetet med en doktorandutbildning. Det ska bli roligt att få vara med och bidra till att stärka det thoraxkirurgiska nätverket bland klinikerna.