Sekundärpreventionsgruppen

Från vänster Elin Lundberg, Kia Alsén, Sanna Lindgren, Maria Samuelsson och Marianne Björegren.

Varför startade gruppen?
Den första sjuksköterskebemannade mottagningen etablerades i Sverige 1989 i syfte att bedriva sekundärprevention och rehabilitering till patienter med kranskärlssjukdom. Ett behov uppstod av kompetenshöjande åtgärder inom området samt någon form av plattform där utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap kunde ske

När startades gruppen?
Gruppen startades i maj 2003 på initiativ av VICs styrelse

Arbetsgruppens målsättning och tyngdpunkt:
Arbetsgruppen i sekundär prevention har som målsättning och tyngdpunkt att regelbundet, helst vartannat år, ordna nationella utbildningsdagar  som ger vårdpersonalen både inom öppen och slutenvården möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet och kan därigenom möjliggöra att kvalitén på vården och omhändertagandet av patienter med kranskärlssjukdom kontinuerligt förbättras.

Nationella utbildningsdagar 2019
År 2019 arrangerade Sekundärpreventionsgruppen nationella utbildningsdagar  i Göteborg med temat: "Efter akut hjärtinfarkt - hjärtrehabilitering av idag". Drygt 50 deltagare var representerade från flera olika yrkeskategorier och utvärderingen från både deltagare och arbetsgruppen var mycket positiv.

Nationella Utbildningsdagar 2021
Sekundärpreventionsgruppen etablerade under år 2020 ett samarbete med hjärtsviktsgruppen där de tillsammans anordnade Nationella utbildningsdagar med temat: ’Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan’. På grund av den rådande pandemin fick de tänka nytt och ställa om till helt digitala utbildningsdagar.

Utbildningsdagarna innehöll ett spännande program med vidgat perspektiv för alla med intresse för prevention av såväl hjärtsvikt som kranskärlssjukdom. Föredragshållarna var bland de främsta i landet och utbildningsdagarnas fokus låg på att upptäcka riskfaktorer tidigt, göra rätt från början vid symtom, och allra helst kunna förebygga sjukdom och främja hälsa

Verksamhetsberättelser

Sammankallade i arbetsgruppen

Elin Lundberg
Leg. sjukgymnast

Rehabiliteringscentrum område 2 Hus D 4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel 010-242 69 92 E-mail: elin.lundberg@rjl.se


Maria Samuelsson
Leg. sjuksköterska


Hjärtmottagningen/Medicinmottagningen 2
Östra sjukhuset Diagnosvägen
11 416 85 Göteborg
Tel 031 343 82 33
E-mail: maria.b.samuelsson@vgregion.se


Kia Alsén
Leg. Sjuksköterska

Hjärtmottagning Kranskärl, Lund
Lasarettsgatan 36
221 85 Lund
Tel: 046-177371.
E-mail: christina.alsen@skane.se


Sanna Lindgren
Leg. Sjuksköterska

Samlad mottagning Medicin
Region Sörmland,
641 22 Katrineholm
Tel: 0150-56607
E-mail: sanna.lindgren@regionsormland.se


Marianne Björegren
Legitimerad dietist

Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Region Östergötland
581 85 Linköping

Tel: 010-103 42 26
E-post: Marianne.Bjoregren@regionostergotland.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.