Rapporter från utbildningsdagar

2020

Nationella Utbildningsdagar Medfödda hjärtfel – Stockholm 6-7 februari 2020 - VIC:s arbetsgrupp för medfödda hjärtfel

2019

Sammanfattning PCI-dagarna, Uppsala 28-29 November 2019

Rapport från utbildningsdagar i Linköping oktober 2019 - VIC:s arbetsgrupp för Arytmi. Tema: Förmaksflimmer – en tvärprofessionell utmaning

Svenska HLR-rådets kongress HLR 2019, Stockholm / Ulrika Karlgren

Rapport från utbildningsdagar i Göteborg, januari 2019 - VIC:s arbetsgrupp för sekundär prevention. Tema: Efter akut kranskärlssjukdom – Hjärtrehabilitering av idag.


2018

Sammanfattning PCI-dagarna, Göteborg 22-23 November 2018


Rapport från Hjärtsviktsgruppens utbildningsdagar i Stockholm 2018

Presentation från VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm, 25-26/10 på temat: Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt - vilka är möjligheterna
Program

Jonna Norman – 
introduktion
Peter Vasko – 
Aktuellt medicinskt vid hjärtsvikt med RiksSvikt. Peripartumkardiomyopati 1
Peter Vasco - 
Aktuellt medicinskt vid hjärtsvikt med RiksSvikt. Peripartumkardiomyopati 2
Åsa Cider – 
Fysisk träning, senaste nytt och möjligheter vid hjärtsvikt
Leonie Klompstra – 
Exergamin in patients with heart failure
Eva Hägglund – Yoga vid hjärtsvikt
Stella Cizinsky – 
Livsstil och integritet
Stella Cizinsky och Sofia Särnvald - 
Hälsosnack och stöd i praktiken
Jonna Norman - 
Träning i medveten närvaro
Wei Yu - 
Mindfulness och medkänsla – winwin för patienter och oss själva
Stefan Balogh - 
Praktiska lösningar i sexuella situationer
Hans Persson - 
Nutid och framtid i vård och behandling vid hjärtsvikt


Presentationer från Nationella utbildningsdagar för medfödda hjärtfel, 1-2 februari 2018, Umeå

Åhörarkopior
Barnhjärtmottagningen
Kardiogenetik
Kardiomyopatier
Nutrition
Uppföljning av psykomotorisk utveckling hos barn med medfödda hjärtfel
EKG
Familjemott CKG
LQTS
Träning vid medfödda hjärtfel I
Träning vid medfödda hjärtfel II

Pågående forskning
Adole7C
Fys kapac o träning
Transition
Muskelfunktion
Fysisk aktivitet


2016


Presentationer från VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt, 20-21 oktober 2016 Folkets Hus, Huddinge centrum Stockholm på temat ”OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt”

Program
Jonna Norman – Introduktion
Peter Vasko - Aktuellt medicinskt inom hjärtsvikt och RiksSvikt
Caroline Jörnebrant och Julia Olsson – Personcentrerad vård på avd. 357 patienten – vårdteamet blir komplett
Eva Ruberg – Arbetsterapeutens roll vid hjärtsvikt
Helena Sköldbäck - Fysioterapeutens roll vid hjärtsvikt
Maria Liljeroos - Från sjukhuset till hemmet via primärvården
Anna-Karin Kruse och Linnéa Norén - Uppföljning i hemmet av multidisciplinärt team med fokus på egenvård
Mikael Melin - Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv
Nina Lahti – Optimerad vårdkedja och nya samarbeten OKEJ vid hjärtsvikt

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.