Rapporter från utbildningsdagar

2023

Nationella utbildningsdagar - Arbetsgruppen för Medfödda hjärtfel 2-3 februari 2023 i Göteborg

Tema: ”Ett medfött hjärtfel - vad händer sedan”

2022

Arytmidagarna 10-11 november 2022 i Stockholm

Sammanfattning PCI-dagarna 24-25 november 2022 i Västerås 

HIA-gruppens nationella utbildningsdagar 26-27 september 2022 i Uppsala

2021

VIC Nationella utbildningsdagar 21−22 oktober 2021 - Digitalt via Jönköping

Tema: ”Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan”  - VIC:s arbetsgrupper för Hjärtsvikt och Sekundärprevention

Utvärdering av VIC utbildningsdagar 21-22/10 2021

2020

Nationella Utbildningsdagar Medfödda hjärtfel – Stockholm 6-7 februari 2020 - VIC:s arbetsgrupp för medfödda hjärtfel

2019

Sammanfattning PCI-dagarna, Uppsala 28-29 November 2019

Rapport från utbildningsdagar i Linköping oktober 2019 - VIC:s arbetsgrupp för Arytmi. Tema: Förmaksflimmer – en tvärprofessionell utmaning

Svenska HLR-rådets kongress HLR 2019, Stockholm / Ulrika Karlgren

Rapport från utbildningsdagar i Göteborg, januari 2019 - VIC:s arbetsgrupp för sekundär prevention. Tema: Efter akut kranskärlssjukdom – Hjärtrehabilitering av idag.


2018

Sammanfattning PCI-dagarna, Göteborg 22-23 November 2018


Rapport från Hjärtsviktsgruppens utbildningsdagar i Stockholm 2018

Presentation från VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm, 25-26/10 på temat: Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt - vilka är möjligheterna
Program

Jonna Norman – introduktion
Peter Vasko – Aktuellt medicinskt vid hjärtsvikt med RiksSvikt. Peripartumkardiomyopati 1
Peter Vasco - Aktuellt medicinskt vid hjärtsvikt med RiksSvikt. Peripartumkardiomyopati 2
Åsa Cider – Fysisk träning, senaste nytt och möjligheter vid hjärtsvikt
Leonie Klompstra – Exergamin in patients with heart failure
Eva Hägglund – Yoga vid hjärtsvikt
Stella Cizinsky – Livsstil och integritet
Stella Cizinsky och Sofia Särnvald - Hälsosnack och stöd i praktiken
Jonna Norman - Träning i medveten närvaro
Wei Yu - Mindfulness och medkänsla – winwin för patienter och oss själva
Stefan Balogh - Praktiska lösningar i sexuella situationer
Hans Persson - Nutid och framtid i vård och behandling vid hjärtsvikt


Presentationer från Nationella utbildningsdagar för medfödda hjärtfel, 1-2 februari 2018, Umeå

Åhörarkopior
Barnhjärtmottagningen
Kardiogenetik
Kardiomyopatier
Nutrition
Uppföljning av psykomotorisk utveckling hos barn med medfödda hjärtfel
EKG
Familjemott CKG
LQTS
Träning vid medfödda hjärtfel I
Träning vid medfödda hjärtfel II

Pågående forskning
Adole7C
Fys kapac o träning
Transition
Muskelfunktion
Fysisk aktivitet


2016


Presentationer från VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt, 20-21 oktober 2016 Folkets Hus, Huddinge centrum Stockholm på temat ”OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt”

Program
Jonna Norman – Introduktion
Peter Vasko - Aktuellt medicinskt inom hjärtsvikt och RiksSvikt
Caroline Jörnebrant och Julia Olsson – Personcentrerad vård på avd. 357 patienten – vårdteamet blir komplett
Eva Ruberg – Arbetsterapeutens roll vid hjärtsvikt
Helena Sköldbäck - Fysioterapeutens roll vid hjärtsvikt
Maria Liljeroos - Från sjukhuset till hemmet via primärvården
Anna-Karin Kruse och Linnéa Norén - Uppföljning i hemmet av multidisciplinärt team med fokus på egenvård
Mikael Melin - Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv
Nina Lahti – Optimerad vårdkedja och nya samarbeten OKEJ vid hjärtsvikt