HLR-gruppen

Varför startades gruppen?
Hjärt-lungräddning (HLR) har sedan 1983 förknippats med västkusten och framför allt Göteborg men det saknades en anknytning till alla delar av vårt avlånga land. På initiativ av Birgitta Andersson skap-ades en arbetsgrupp vars medlemmar skulle komma från olika landsändar och specialiteter men ha det gemensamt att de arbetade aktivt med HLR-utbildning.

När startades gruppen?
Denna rikstäckande grupp startade sitt arbete 20 oktober 1994 med namnet VIC:s arbetsgrupp för HLR. År 2008 fick gruppen dubbel behörighet och är sedan dess en arbetsgrupp både i VIC och i Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR- rådet.

Gruppens syfte och arbetssätt
Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och HLR- utbildning inom både sjukvården och i vårdutbildningar. Vi arbetar i enlighet med HLR- rådets mål.

HLR- rådets mål är att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärt-stopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. 

För att få en effektiv spridning av HLR i landet har vi delat in Sverige i 8 regioner. Arbetsgruppens medlemmar ansvarar för varsin region. Inom varje region finns lokala kontaktpersoner som är verksamma på sjukhus, vårdcentraler, räddningstjänst, ambulans, vårdutbildningar osv.

Arbetsgruppen har utvecklat och är administrativt och organisatoriskt ansvarig för nedanstående nätverk:
 -Nätverk för HLR- organisatörer
 -Nätverk för lärare inom vårdutbildningar
 -Nätverk för ambulanssjukvård

Läs mer om HLR-rådet här

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018


Gruppens medlemmar:

Jasna Giesecke (sammankallande)
Clinicum Danderyds sjukhus
jasna.giesecke@regionstockholm.se


Christina Rosvall 
KTC Gävle sjukhus
christina.rosvall@regiongavleborg.se


Ramona Tjäder
KTC, Blekingesjukhuset Karlskrona
ramona.tjader@regionblekinge.se


Petra Skoglund
KTC Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
petra.skoglund@regionvasterbotten.se


Ulrika Karlgren
KTC Karlskoga lasarett
ulrika.karlgren@regionorebrolan.se  
ulrika.karlgren@hlr.nu


Åsa Wanbro
KTC Västerås sjukhus
asa.wanbro@regionvastmanland.se


Helena Franz
Allingsås lasarett
helena.m.nilsson@vgregion.se  


Jeanette Stenersen
KTC, Centralsjukhuset Karlstad    
jeanette.stenersen@regionvarmland.se


Cecilia Andrell  
Practicum SUS Skåne      
cecilia.andrell@skane.se


Linda Johansson
Utvecklingscentrum Ljusdal
lindajohansson7813@gmail.com  


Rasmus Bjerèn
Ambulansen Bollnäs Edsbyn
rasmus.bjeren@regiongavleborg.se