HIA-gruppen

Varför startades gruppen?
HIA-avdelningar har funnits i lite mer än tjugo år. HIA-sjuksköterskornas arbetsuppgifter täcker flera områden - från prehospital vård till akut HIA-vård samt på många sjukhus även integrerad eftervård och uppföljande sjuksköterskemottagning. Det har under en längre tid funnits önskemål från HIA-sjuksköterskor att utveckla ett nätverk för möjlighet till utbyte av erfarenheter, forskning och kompetensutveckling.

När startades gruppen?

Hösten 1999 annonserade VIC:s styrelse i Svensk Cardiologi om att starta en arbetsgrupp inom hjärtintensivvård och intresse för att aktivt arbeta i denna grupp efterfrågades.

Arbetsgruppens målsättning
Att på nationell basis skapa möjligheter för HIA-sjuksköterskor att utbyta erfarenheter, kunskaper samt aktuell forskning och därigenom befrämja kompetensutveckling inom HIA-omvårdnaden.

Utbildningsdagar för HIA-sjuksköterskor arrangeras på nationell grund med möjlighet till kompetensutveckling och med intentionen att identifiera och diskutera framtida behov av utbildning. Syftet är att ge fördjupade kunskaper inom HIA-vård/omvårdnad samt att försöka skapa en bild av hur HIA-omvårdnaden ser ut i olika delar av Sverige beroende på exempelvis geografiska förutsättningar. Utbildningsdagar hålls på olika sjukhus i Sverige för att fånga upp lokala variationer.

Hittills har utbildningsdagar hållits i Stockholm, Göteborg, Umeå, Lund, Uppsala och Örebro.

HIA-gruppen har varit vilande i ett par år men är glädjande sedan början av 2020 åter aktiv igen.

Mer information om arbetsgruppens planering kommer att uppdateras framöver.

Medlemmar i arbetsgruppen


Henrik Resare (Sammankallande)
Akademiska sjukhuset Uppsala,
henrik.resare@akademiska.se

 

 


Enisa Durakovic,
Skånes universitetssjukhus Malmö
Leg. Sjuksköterska
Engagerad/ansvarig som sjuksköterska för de flesta kliniska forskningsstudier på HIA.
Driftansvarig på Hjärtavdelning/HIA, jobbar även på PCI-lab.
Sammankallande för RiksHia i Malmö.
enisa.durakovic@skane.se


Kerstin Giocondi,
Region Sörmland
kerstin.giocondi@regionsormland.se

 

 


Fanny Simonsson
Centrallasarettet Växjö
Leg. Sjukgymnast
Arbetar kliniskt inom kardiologi på HIA, hjärtavdelning, mottagning och rehabilitering
fanny.simonsson@kronoberg.se


Eva Ryrlén,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Leg sjuksköterska, Hia – instruktör, VAD – koordinator
Jobbar mycket med utbildning mestadels internt men även en del externt. En stor del av mitt arbete ägnas åt patienter med hjärtpumpar. Har en masterexamen i omvårdnad och är färdig specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård våren 2020
eva.ryrlen@vgregion.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.