HIA-gruppen

Varför startades gruppen?
HIA-avdelningar har funnits i lite mer än tjugo år. HIA-sjuksköterskornas arbetsuppgifter täcker flera områden - från prehospital vård till akut HIA-vård samt på många sjukhus även integrerad eftervård och uppföljande sjuksköterskemottagning. Det har under en längre tid funnits önskemål från HIA-sjuksköterskor att utveckla ett nätverk för möjlighet till utbyte av erfarenheter, forskning och kompetensutveckling.

När startades gruppen?

Hösten 1999 annonserade VIC:s styrelse i Svensk Cardiologi om att starta en arbetsgrupp inom hjärtintensivvård och intresse för att aktivt arbeta i denna grupp efterfrågades.

Arbetsgruppens målsättning

Att på nationell basis skapa möjligheter för alla professioner på HIA att utbyta erfarenheter, kunskaper samt aktuell forskning och därigenom befrämja kompetensutveckling inom HIA-vården.  

Utbildningsdagar för alla vårdprofessioner verksamma på HIA arrangeras på nationell grund med möjlighet till kompetensutveckling och med intentionen att identifiera och diskutera framtida behov av utbildning. Syftet är att ge fördjupade kunskaper inom HIA-vård, omvårdnad, rehabilitering samt att försöka skapa en bild av hur HIA-vården och rehabiliteringen ser ut i olika delar av Sverige beroende på exempelvis geografiska förutsättningar. Utbildningsdagar hålls på olika sjukhus i Sverige för att fånga upp lokala variationer. 

HIA-gruppen har varit vilande i ett par år men är glädjande sedan början av 2020 åter aktiv igen och nu med fokus även på rehabilitering. 

Tidigare har utbildningsdagar hållits i Stockholm, Göteborg, Umeå, Lund, Uppsala och Örebro 

HIA–gruppens nationella utbildningsdagar 2022! 

Äntligen är det dags för HIA-specifika utbildningsdagar! 
När: 2022-09-26 och 2022-09-27
Var: Elite hotell, Uppsala 

Utbildningsdagarnas innehåll riktar sig till fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom HIA-vården i Sverige. Utbildningsdagarna innehåller exempelvis: 

  • Hjärtpumpar - indikationer och behandlingsalternativ 
  • Kritiska tillstånd och komplikationer på HIA – ur kardiologens och HIA-sjuksköterskans perspektiv 
  • Ovanliga diagnoser på HIA - Takotsubo, SCAD etc. 
  • Dåtid, nutid och framtid på HIA - ur sjuksköterskans perspektiv 
  • Svårbehandlade arytmier  
  • Pacemakerbehandling  
  • EKG-tolkning på HIA – ur HIA-sjuksköterskans perspektiv 
  • Etiska dilemman vid avancerad HIA-vård 
  • Rehab på HIA – presentation av projektet “tänk rehab” 

Mer information och anmälan här


 


Medlemmar i arbetsgruppen


Henrik Resare (Sammankallande)
Akademiska sjukhuset Uppsala,
Leg. Sjuksköterska
Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård
Arbetar kliniskt på HIA och PCI-lab i Uppsala samt utbildningsansvarig på HIA, Uppsala.
henrik.resare@akademiska.se


Enisa Durakovic,
Skånes universitetssjukhus Malmö
Leg. Sjuksköterska
Engagerad/ansvarig som sjuksköterska för de flesta kliniska forskningsstudier på HIA.
Driftansvarig på Hjärtavdelning/HIA, jobbar även på PCI-lab.
Sammankallande för RiksHia i Malmö.
enisa.durakovic@skane.se


Kerstin Giocondi,
Region Sörmland
kerstin.giocondi@regionsormland.se

 

 


Fanny Simonsson
Centrallasarettet Växjö
Leg. Sjukgymnast
Arbetar kliniskt inom kardiologi på HIA, hjärtavdelning, mottagning och rehabilitering
fanny.simonsson@kronoberg.se


Eva Ryrlén,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Leg sjuksköterska, Hia – instruktör, VAD – koordinator
Jobbar mycket med utbildning mestadels internt men även en del externt. En stor del av mitt arbete ägnas åt patienter med hjärtpumpar. Har en masterexamen i omvårdnad och är färdig specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård våren 2020
eva.ryrlen@vgregion.se

Kerstin HIA.jpg


Kerstin Viström, leg Sjuksköterska
HIA och Kardiologen, Sundsvalls Sjukhus
Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård
Biomedicinsk analytiker med inriktning mot Klinisk Fysiologi
Arbetar kliniskt både som sjuksköterska och biomedicinsk analytiker och då framförallt med ekokardiografi
Utbildar personal, framförallt sjuksköterskor, på både grund - och avancerad nivå inom avdelningen
Arbetar 20 % som universitetsadjunkt på Mittuniversitetet inom Sjuksköterskeutbildningen