HIA-gruppen

Varför startades gruppen?
HIA-avdelningar har funnits i lite mer än tjugo år. HIA-sjuksköterskornas arbetsuppgifter täcker flera områden - från prehospital vård till akut HIA-vård samt på många sjukhus även integrerad eftervård och uppföljande sjuksköterskemottagning. Det har under en längre tid funnits önskemål från HIA-sjuksköterskor att utveckla ett nätverk för möjlighet till utbyte av erfarenheter, forskning och kompetensutveckling.

När startades gruppen?

Hösten 1999 annonserade VIC:s styrelse i Svensk Cardiologi om att starta en arbetsgrupp inom hjärtintensivvård och intresse för att aktivt arbeta i denna grupp efterfrågades.

Arbetsgruppens målsättning
Att på nationell basis skapa möjligheter för alla professioner på HIA att utbyta erfarenheter, kunskaper samt aktuell forskning och därigenom befrämja kompetensutveckling inom HIA-vården.  

Utbildningsdagar för alla vårdprofessioner verksamma på HIA arrangeras på nationell grund med möjlighet till kompetensutveckling och med intentionen att identifiera och diskutera framtida behov av utbildning. Syftet är att ge fördjupade kunskaper inom HIA-vård, omvårdnad, rehabilitering samt att försöka skapa en bild av hur HIA-vården och rehabiliteringen ser ut i olika delar av Sverige beroende på exempelvis geografiska förutsättningar. Utbildningsdagar hålls på olika sjukhus i Sverige för att fånga upp lokala variationer. 

Genomförda utbildningsdagar 
Den 26-27/9 2022 genomförde HIA-gruppen nationella utbildningsdagar inom HIA-vård i Uppsala. Presentationerna från föreläsningarna finner du nedan.

Utbildningsdagarnas program:


Verksamhetsberättelse 2023

Årsberättelse 2021


Medlemmar i arbetsgruppen


Kerstin Giocondi (Sammankallande)
Region Sörmland
kerstin.giocondi@regionsormland.se

 

 


Henrik Resare
Akademiska sjukhuset Uppsala,
Leg. Sjuksköterska
Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård
Arbetar kliniskt på HIA och PCI-lab i Uppsala samt utbildningsansvarig på HIA, Uppsala.
henrik.resare@akademiska.se


Enisa Durakovic
Skånes universitetssjukhus Malmö
Leg. Sjuksköterska
Engagerad/ansvarig som sjuksköterska för de flesta kliniska forskningsstudier på HIA.
Driftansvarig på Hjärtavdelning/HIA, jobbar även på PCI-lab.
Sammankallande för RiksHia i Malmö.
enisa.durakovic@skane.se


Fanny Simonsson
Centrallasarettet Växjö
Leg. Sjukgymnast
Arbetar kliniskt inom kardiologi på HIA, hjärtavdelning, mottagning och rehabilitering
fanny.simonsson@kronoberg.se


Eva Ryrlén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Leg sjuksköterska, Hia – instruktör, VAD – koordinator
Jobbar mycket med utbildning mestadels internt men även en del externt. En stor del av mitt arbete ägnas åt patienter med hjärtpumpar. Har en masterexamen i omvårdnad och är färdig specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård våren 2020
eva.ryrlen@vgregion.se

Kerstin HIA.jpg


Kerstin Viström
Leg Sjuksköterska, HIA och Kardiologen, Sundsvalls Sjukhus
Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård
Biomedicinsk analytiker med inriktning mot Klinisk Fysiologi
Arbetar kliniskt både som sjuksköterska och biomedicinsk analytiker och då framförallt med ekokardiografi
Utbildar personal, framförallt sjuksköterskor, på både grund - och avancerad nivå inom avdelningen
Arbetar 20 % som universitetsadjunkt på Mittuniversitetet inom Sjuksköterskeutbildningen


Jennifer Silnicki
Omvårdnadsspecialist/Utbildningssjuksköterska
Tema Hjärta Kärl, M82/84
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Tel. 08-585 804 82 / 076-850 60 32