Arbetsgrupper

Vårdpersonal Inom Cardiologi har åtta arbetsgrupper. Dessa är: HLR, Arytmi, Hjärtsvikt, HIA, Sekundärprevention, Medfödda hjärtfel, PCI och Thoraxkirurgi.

Se nedan sammankallande för respektive grupp.

HLR-gruppen: 
Sammankallande: Annika Ehlers
E-post: 
annika.ehlers@regionvarmland.se
Hemsida: www.hlr.nu/regiongruppen-hlr

Arytmigruppen: 
Sammankallande: Helen Blomgren
E-post: helen.blomgren@sll.se

Hjärtsviktsgruppen: 
Sammankallande: Jonna Norman
E-post: Jonna.norman@vgregion.se

HIA-gruppen:
Sammankallande: Henrik Resare
E-post: henrik.resare@akademiska.se

Sekundärpreventionsgruppen: 
Sammankallande: Elin Lundberg
E-post: elin.lundberg@rjl.se

Medfödda hjärtfel:
Sammankallande: Camilla Sandberg
E-post: camilla.sandberg@medicin.umu.se

PCI-gruppen
Sammankallande: David Sparv
E-post: david.sparw@gmail.com

Thoraxkirurgigruppen
Sammankallande: Malin Schlyter
E-post: malin.schlyter@skane.se