Arbetsgrupper

Vårdpersonal Inom Cardiologi har åtta arbetsgrupper. Dessa är: HLR, Arytmi, Hjärtsvikt, HIA, Sekundärprevention, Medfödda hjärtfel, PCI och Thoraxkirurgi.

Se nedan sammankallande för respektive grupp.

HLR-gruppen: 
Sammankallande: Jasna Giesecke
E-post: jasna.giesecke@regionstockholm.se

Arytmigruppen: 
Sammankallande: Helen Blomgren
E-post: helen.blomgren@regionstockholm.se 

Hjärtsviktsgruppen: 
Sammankallande: Jonna Norman
E-post: jonna.norman@vgregion.se

HIA-gruppen:
Sammankallande: Kerstin Giocondi
E-post: kerstin.giocondi@regionsormland.se

Sekundärpreventionsgruppen: 
Sammankallande: Elin Lundberg
E-post: elin.lundberg@rjl.se

Medfödda hjärtfel:
Sammankallande: Camilla Sandberg
E-post: camilla.sandberg@umu.se

PCI-gruppen
Sammankallande: David Sparv
E-post: david.sparw@gmail.com

Thoraxkirurgigruppen
Sammankallande: Madeleine Hultqvist
E-post: madeleine.hultqvist@regionblekinge.se