Ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom ska minska ojämlikheten i vården, återinsjuknande och död i hjärtsjukdom

Utbildning, inkomst och bostadsort påverkar möjligheterna att få god sekundärprevention efter en hjärtinfarkt. På uppdrag av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, som drivs av Sveriges regioner i samverkan, har en ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom tagits fram. Målet med riktlinjen är att minska den befintliga ojämlikheten i vården samt minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom. 

Du finner den här