Grundkurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni 2023

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor/distriktssköterskor den 30 mars kl. 9.00 – 31 mars kl. 15.30 på Ersta konferens och hotell i Stockholm. 

Kursen är för de som vill få en grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni, se program (www.hypertoni.org/aktuellt). 

Anmälan senast 2023-02-20 till annelie.joelsson@regionostergotland.se

Kostnad 6000 kr för den som varit medlem i SVM under 2022 och 6500 kr för icke medlem (exkl. moms). Middag på torsdagskvällen ingår. Deltagarantalet är begränsat till 27 personer och kursplatser tilldelas i den ordning anmälningar inkommer. 

Anmälan är bindande.

Välkomna!