Webinar: Hjärt- och kärlsjukdom covid-19

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl bjuder in till webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl har under våren bjudit in till webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.
På så sätt har "Kardiologisverige" kunnat sprida och sammanfatta kunskapen och nya erfarenheter inom covid-19 och hjärt-kärlsjukdom.

Alla föredrag finns fortsatt att se både på www.sls.se samt youtube.com.