Aktuellt


VIC:s årsmöte 2024

VIC:s årsmöte hålls torsdag 18 april kl 08.00-09.00 på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer här


Svenska Hjärtförbundet utlyser resestipendium

med upp till 250 000 kr för kardiovaskulär forskning

Läs mer här


VIC:s Arbetsgrupperna Arytmi och Thoraxkirurgi hälsar varmt välkomna till nationella utbildningsdagar i Örebro 8–9 februari 2024! 

Sista anmälningsdag 18 december 2023.
Välkomna! 

Läs mer om utbildningsdagarna samt se program här 


Du kommer väl ihåg att ansöka till VIC:s stipendier/priser: 

  • 31 januari 2024 – Sista datum att ansöka om VIC resestipendium
  • 28 februari 2024 – Sista dagen att nominera till Bengt Fridlunds vetenskapliga pris
  • 28 februari 2024 – Sista dagen att nominera till Mona Schlyters kliniska pris
  • 28 februari 2024 – Sista datum att ansöka till VIC Projektstipendium 

Läs mer här 


25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2024

Välkomna till Göteborg 17-19 april!

Läs mer här


X PCI-dagarna

PCI-gruppen för VIC hälsar varmt välkomna till nationella utbildningsdagar 23-24 november 2023 i Göteborg. Jubileumsdagarna – 10 år i Sverige!

Läs mer här


Projektstipendium 2023

Stort grattis Annika Ingvarsson, Hjärtmottagningen, EKO-lab, Skånes Universitetssjukhus Lund!

Läs mer här


VIC:s styrelse presenterar de som erhållit Resestipendium från VIC

Läs mer här


VIC Styrelse har den stora äran att presentera årets pristagare till VIC:s vetenskapliga projektstipendium! 

De personer som erhållit stipendiet är: 

Katarina Heimburg, Skånes universitetssjukhus, Lund
Eline Wu, Karolinska Universitetssjukhuset
Emma Säfström, Nyköpings Lasarett 
Även stort Grattis till 
Ingrid Thure, Norrlands Universitetssjukhus Umeå som erhållit VIC:s Resestipendium!

Bra jobbat! 


Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård

Finns att ladda ner under rubriken projekt


Ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom 

Utbildning, inkomst och bostadsort påverkar möjligheterna att få god sekundärprevention efter en hjärtinfarkt. På uppdrag av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, som drivs av Sveriges regioner i samverkan, har en ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom tagits fram. Målet med riktlinjen är att minska den befintliga ojämlikheten i vården samt minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom. 

Du finner den här


Presentationer av Fridlund- och Schlyter-stipendiaterna

Annettes Waldemar tilldelades Mona Schlyters Kliniska pris 2021. 
Här finner du Annettes presentation-Närståendes närvaro vid hjärtstopp på sjukhus.

Axel Wolf tilldelades Bengt Fridlunds vetenskapliga pris.
Här finner du Axels presentation.


VIC styrelse har den stora äran att presentera pristagarna till VIC:s Kliniska projektstipendium 2021

Stipendiet tilldelas: 

-Victoria Bryske - Centralsjukhuset Karlstad  

-Henrik Resare - Akademiska sjukhuset i Uppsala 

Stort grattis till er! 


VIC styrelse har den stora äran att presentera pristagarna till VIC:s Vetenskapliga projektstipendium 2021 

Stipendiet tilldelas: 

Marie Thonander – Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Karin Larsson – Linköpings universitet 

Anette Asp – Helsingborgs lasarett 

Stort grattis till er! 


Webinar: Hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl har bjudit in till webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.

Alla föredrag finns fortsatt att se både på www.sls.se samt youtube.com


European Society of Cardiology´s kongresser


Under Arbetsgrupper /Rapporter från utbildningsdagar  kan du läsa sammanfattningar från de olika utbildningsdagarna


Under Utbildningar publiceras utbildningar, kurstillfällen och event som VIC arrangerar eller deltar i