Aktuellt

Under "Stipendier" kan du se nomineringar till årets pristagare för Bengt Fridlunds Vetenskapliga pris samt Mona Schlyters kliniska pris 2022. 


Tack till alla er som deltog på VIC:s årsmöte i Malmö.

Mötesprotokoll kommer att publiceras under: Om VIC // Protokoll Årsmöten. 
Hälsningar Styrelsen. 


VIC Styrelse har den stora äran att presentera årets pristagare till VIC:s vetenskapliga projektstipendium! 

De personer som erhållit stipendiet är: 

Katarina Heimburg, Skånes universitetssjukhus, Lund
Eline Wu, Karolinska Universitetssjukhuset
Emma Säfström, Nyköpings Lasarett 
Även stort Grattis till 
Ingrid Thure, Norrlands Universitetssjukhus Umeå som erhållit VIC:s Resestipendium! 

Bra jobbat! 


Hjärtligt välkommen till Lund 19–22 september 2022 och kardiologisk kurs med inriktning Medfödda hjärtfel hos vuxna.

Läs mer under länken: https://www.mkon.nu/medfoddahjartfel


Läs VIC:s årsberättelse 2021 här


Äntligen är Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård klar och finns att ladda ner under rubriken projekt


Ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom ska minska ojämlikheten i vården, återinsjuknande och död i hjärtsjukdom 

Utbildning, inkomst och bostadsort påverkar möjligheterna att få god sekundärprevention efter en hjärtinfarkt. På uppdrag av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, som drivs av Sveriges regioner i samverkan, har en ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom tagits fram. Målet med riktlinjen är att minska den befintliga ojämlikheten i vården samt minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom. 

Du finner den här


Är du intresserad eller känner du någon som skulle platsa som medlem i VIC:s ARYTMIGRUPP? 

 

Hör av dig till sammankallande för Arytmigruppen, se hemsidan:

https://www.sls.se/vic/arbetsgrupper/arytmigruppen/


Filmer från utbildningsdagar 

Arbetsgrupperna sekundärprevention och hjärtsvikt anordnade gemensamma digitala utbildningsdagar under hösten 2021. På hemsidan kan man fram till 28 februari se inspelade filmer och åhörarkopior. PASSA PÅ!

https://www.sls.se/vic/utbildningar/tidigare-kurser-och-konferenser/


State of the heart skjuts upp

VIC Styrelse har beslutat att State of the heart som var planerat till hösten 2022 kommer att skjutas upp till hösten 2023. 

Dels på grund av rådande pandemi och svårigheter med planering men även för att göra plats till övriga utbildningsdagar av våra arbetsgrupper. 

Vi ser fram emot State of the heart -2023!


Presentationer av Fridlund- och Schlyter-stipendiaterna

Båda stipendiaterna höll varsin föreläsning i samband med årsmötet den 2 juni.

Annettes Waldemar tilldelades Mona Schlyters Kliniska pris 2021. 
Här finner du Annettes presentation-Närståendes närvaro vid hjärtstopp på sjukhus.

Axel Wolf tilldelades Bengt Fridlunds vetenskapliga pris.
Här finner du Axels presentation


Presentation och information om Hjärtintensivvårdsenkät 2020

Läs här


VIC styrelse har den stora äran att presentera pristagarna till VIC:s Kliniska projektstipendium 2021

Stipendiet tilldelas: 

-Victoria Bryske - Centralsjukhuset Karlstad  

-Henrik Resare - Akademiska sjukhuset i Uppsala 

Stort grattis till er! 


VIC styrelse har den stora äran att presentera pristagarna till VIC:s Vetenskapliga projektstipendium 2021 

Stipendiet tilldelas: 

Marie Thonander – Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Karin Larsson – Linköpings universitet 

Anette Asp – Helsingborgs lasarett 

Stort grattis till er! 

 

 


European Society of Cardiology's kongresser


Webinar: Hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19

Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl har under våren bjudit in till webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.
På så sätt har "Kardiologisverige" kunnat sprida och sammanfatta kunskapen och nya erfarenheter inom covid-19 och hjärt-kärlsjukdom.

Alla föredrag finns fortsatt att se både på www.sls.se samt youtube.com.


Aktuella utbildningar om Covid-19

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/covid-19/aktuella-utbildningar-om-covid-19/


Under fliken Arbetsgrupper // Rapporter från utbildningsdagar  - kan du läsa sammanfattningar från de olika utbildningsdagarna!