Understödsfonder

SLS har välgörenhetsfonder som bland annat delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp och till änkor efter eller barn till avlidna läkare.

Fonder tillgängliga att söka 2024


Erik Sjögrens fond 

Ansökningsperiod 1 september - 1 december 

Fonden har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Västmanlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning- eller reumatiska sjukdomar.
Ansök med personligt brev och läkarintyg, 
vänligen inkludera kontaktuppgifter samt bank och kontonummer.


Ellen och Gösta Malmgrens fond 

Ansökningsperiod 1 september - 1 mars

Fonden samt SLS Samfond ger understöd till nödställda svenska läkare samt till behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare.
Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.

Ansökningsblankett


Anton och Dorothea Bexelius minnesfond

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars 

Fonden ger bidrag till:
Behövande psykiskt sjuka, företrädelsevis svenska medborgare boendes i  Stockholm. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.
eller
Organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och hjälp åt behövande psykiskt sjuka. Organisationer ansöker med personligt brev och registreringsbevis. Ange önskat understöd (belopp) och kontouppgifter i er ansökan.

Ansökningsblankett


Stiftelsen Arthur Engels fond

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars 

Stiftelsen ger bidrag till personal med fler för studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt gästföreläsare.
Ansök med personligt brev, vänligen inkludera kontaktuppgifter samt bank och kontonummer.


Stiftelsen Mentalvårdens hjälpfond

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars 

Endast RSMH-föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan söka pengar ur denna fond. Bidraget ska gå till gemensamma aktiviteter såsom resor, kurser mm. Bidrag ges till exempel inte till inköp av utrustning eller renoveringar. Ekonomisk redovisning skickas till SLS via epost eller post efter genomförd aktivitet. Till ansökningsblanketten bifogas beskrivning av planerade aktiviteter samt budget.

Ansökningsblankett


Diemers fond

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars 

Fonden är öppen för alla att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas. 

Ansökningsblankett


Nauckhoffs fond 

Ansökningsperiod 1 december - 1 mars 

Fonden ger svenska läkare samt till behövande änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare möjlighet att söka medel till en rekreationsresa. Till ansökan bifogas läkarintyg och senast fastställda deklaration (slutskattsedel). För nya sökande ska även personbevis bifogas.

Ansökningsblankett


Ansökan

Ansökningsblankett samt bilagor skickas med till:
understodsfonder@sls.se

eller via post:
Svenska Läkaresällskapet
Att: Understödsfonderna
Box 738
101 35 Stockholm