Utlysning Coronaforskning

SLS utlyser 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona.

Coronapandemin har överraskat samhället. Kunskapen och förståelsen för sjukdomen är i sin linda. Svenska Läkaresällskapet vill därför utlysa 10 anslag på 100 000 kr för att stödja och stimulera klinisk forskning kring Corona, inklusive kliniska iakttagelser, patientfall och uppföljning. Medel får användas för egen tid, material, databasbehandling och laboratorieanalyser.

– Behovet av ny kunskap kring covid-19 är stort och kräver särskilda och omedelbara forskningssatsningar. Många studier pågår runt om i världen och vi vill med vårt bidrag uppmuntra och stödja forskning på klinisk nivå, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning.

Sista dag för ansökan: Den 30 april 2020.

Behörig att söka: Disputerad läkare, företrädesvis medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

Format: Max 1000 ord där rubriker, sammanfattning, frågeställning, bakgrund, metod och förväntade resultat skall finnas med.

Vänligen notera, sista ansökningsdatum har passerat.

Ansök om medlemskap i SLS här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.