Thomas Ihre stipendium

Nytt stipendium med möjlighet för dig som medlem i SKF (Svensk Kirurgisk Förening) att vidareutvecklas inom gastrokirurgi.

Stipendiet på 50 000 kronor kan sökas för auskultation eller forskningsvistelse på annan klinik, eller till kliniskt projekt för att stimulera fortbildning och forskning inom gastrokirurgi (gäller ej för kongressresa).

Ansökan ska vara på svenska. Bifoga CV och projektbeskivning (max en A4) samt bifoga eventuell inbjudan från kliniken som ska besökas.

Ansökningar mejlas till tina.henriksson@sls.se senast 1 februari 2023.