Thomas Ihre stipendium

Utlysningsperiod: 1 december 2023–1 februari 2024

För att vidareutvecklas inom gastrokirurgi

Stipendium för dig som är medlem i SKF (Svensk Kirurgisk Förening) och vill vidareutvecklas inom gastrokirurgi.

Stipendiet på 50 000 kronor kan sökas för auskultation eller forskningsvistelse på annan klinik, eller till kliniskt projekt för att stimulera fortbildning och forskning inom gastrokirurgi (gäller ej för kongressresa).

Ansökan

Ansökan ska vara på svenska. Bifoga CV och projektbeskivning (max en A4) samt bifoga eventuell inbjudan från kliniken som ska besökas.

Ansökningar mejlas senast 1 februari 2024 till: 
tina.henriksson@sls.se