SLS Forskningsanslag

Utlysningsperiod: 1 december 2023–1 februari 2024

Med fokus på klimat, hälsa & hållbar sjukvård

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård. Policyn är framtagen av en arbetsgrupp inom SLS som tillsattes på uppdrag av SLS fullmäktige 2019 och antagen av Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Under det senaste seklet har vi upplevt en fantastisk global utveckling med minskad mödra- och barnadödlighet, kraftigt ökad genomsnittlig livslängd, ett för många ökat välstånd och en minskad fattigdom, detta trots en betydande befolkningsökning. Baksidan är en stor belastning på biosfären och alla de ekosystem som utgör grunden för mänsklig hälsa, vilket bidragit till klimatförändringar som utgör det största globala hälsohotet under 2000-talet. Globala utmaningar som växthuseffekten, migration, våld, konflikter, spridning av nya sjukdomar och ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, samt överanvändning av antibiotika ställer helt nya krav på svensk hälso- och sjukvård.

I syfte att belysa kopplingen klimat och hälsa, verka för en hållbar sjukvård samt att som organisation ta ansvar för att förbättra sitt klimatavtryck utlyser nu SLS forskningsanslag, på upp till 300 000 per anslag.

Den som är läkare och disputerad för högst tio år sedan är behörig att söka.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95