Så här ansöker du

Ansökan om forskningsanslag, stipendier och resebidrag görs i det elektroniska ansökningssystemet Researchweb.

Om ansökningssystemet

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Observera att du bara lägger upp personkort en gång! Personkortet kan du sedan uppdatera vid behov. I Researchweb kan du få vägledning om registrering, personkort med mera under "Hjälp och service - för sökande". Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat.

Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Inskickade ansökningar är inte offentliga.

Till ansökningssystemet

Behörighet

Behörig att söka medel är läkare som är medlem (individuell eller föreningsanknuten) i Svenska Läkaresällskapet. Från och med 1 januari 2021 blir man per automatik ”föreningsanknuten” medlem i SLS om man tillhör någon av SLS medlemsföreningar.

Medlemskap i SLS krävs inte för ansökningar till SSAC-Foundation eller Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet. 

Observera att medlemskap i SLS endast krävs för innevarande år. 

Mina sidor kan du som individuell medlem (ej föreningsanknuten) få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.

Beslut

Besked om tilldelning av SLS anslag och stipendier lämnas under senare delen av juni månad genom mejlutskick från Researchweb till den av sökande angivna e-postadressen.

Besked om SLS resebidrag beslutas löpande på samma sätt. 

Besked om tilldelning från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet lämnas under december månad.

I beslutsmejlet ges information om dispositionstid, belopp, rekvisition och eventuella övriga villkor.

Medel som inte rekvirerats i tid återgår automatiskt till respektive fond.

Redovisning 

Tilldelade medel ska förbrukas inom föreskriven dispositionstid. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. Anhållan om förlängd dispositionstid ska göras innan dispositionstiden gått ut via mejl till forskningsadministratören där du redogör för dina skäl. Maximalt tolv månaders förlängning kan beviljas.

Redovisning av förbrukade medel sker i Researchweb

För att gå in i ansökan och redovisa

  1. Logga in i ansökningssystemet Researchweb
  2. Gå till mina sidor - mina ansökningar
  3. Öppna aktuell ansökan, klicka på "ändra"
  4. Scrolla ner till redovisningsdelen - redovisa - spara

Till ansökningssystemet

Kontakt 

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95

Se även FAQ - Vanliga frågor och svar där vi samlat svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.