Kongressresa

Behörighet
Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad läkare, som är medlem i SLS, för aktivt deltagande i internationell kongress som äger rum utomlands. Sökanden ska vara huvudpresentatör av eget föredrag eller poster, alternativt ha särskild inbjudan från kongressledningen till aktiv medverkan i kongressen.

Villkor
En sammanfattning av de resultat som ska redovisas på kongressen och en redogörelse av den kliniska relevansen eller förankringen ska göras i ansökan. Denna sammanfattning/redogörelse ska inte vara en kopia av abstrakt. 

Till ansökan ska biläggas inskickat abstrakt samt acceptansbrev (om det hunnit komma). 

Acceptansbrevet ska vara ställt till huvudpresentatören personligen och det ska klart framgå vilket abstrakt som avses. I de fall acceptansbrev ej hunnit komma vid tid för ansökan så kan det bifogas i din ansökan senare. Det viktiga är att ansökan skickas in i tid (två månader före avresedagen).

Abstraktet ska innehålla titel, författare, adresser till desamma samt en markering som visar vem som ska vara huvudpresentatör. 

Acceptansbrevet ska vara ställt till huvudpresentatören personligen och det ska klart framgå vilket abstrakt som avses. I de fall acceptansbrev ej hunnit komma vid tid för ansökan så kan det bifogas senare. Det viktiga är att ansökan skickas in i tid (två månader före avresedagen).

I ansökan ska uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma resa. Om bidrag från annat håll beviljas, efter ansökans inskickande, ska detta meddelas Svenska Läkaresällskapet.

Schablonbeloppet är för närvarande maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen. 

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 

Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

 

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66