Kongressresa

Ansökningsperiod: 15 augusti - 15 maj

Resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad forskare, som är medlem i SLS, för aktivt deltagande i internationell kongress som äger rum utomlands. Sökanden ska vara huvudpresentatör av eget föredrag eller poster, alternativt ha särskild inbjudan från kongressledningen till aktiv medverkan i kongressen.

En sammanfattning av de resultat som ska redovisas på kongressen och en redogörelse av den kliniska relevansen eller förankringen ska göras i ansökan. Denna sammanfattning/redogörelse ska INTE vara en kopia av abstrakt. 

Till ansökan ska biläggas fullständigt abstrakt samt acceptansbrev, adresserat till sökande från kongressledningen, där det tydligt framgår att sökande är huvudpresentatör, alternativt personlig inbjudan från kongressledningen. I ansökan ska uppges om medel sökts och eventuellt beviljats från annat håll för samma resa. Om bidrag från annat håll beviljas, efter ansökans inskickande, ska detta meddelas Svenska Läkaresällskapet.

Abstraktet ska innehålla titel, författare, adresser till desamma samt en markering som visar vem som ska vara huvudpresentatör.

Acceptansbrevet ska vara ställt till huvudpresentatören personligen och det ska klart framgå vilket abstrakt som avses.

Schablonbeloppet är för närvarande maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb!Till ansökningssystemet    

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat.

Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>  

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
tina.henriksson
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.