Stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning

Ansökningsperiod: 15 mars – 15 april 2017

Stödet avser nätverksarbete kring SLE-forskning under 5 år. Maximalt belopp som kan sökas är 1,5 mkr. Medlen ska även finansiera en större nationell konferens under det femte året för att redovisa aktuell forskning kring SLE. I redovisningen av aktuell forskning ska de projekt som erhållit projektanslag i SLE-utlysningen 2017 inkluderas. För att erhålla stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning krävs en nationell förankring och samverkan mellan företrädare för både experimentell och klinisk forskning samt relevant inslag av brukarrepresentanter.

Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter det femte året. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas.

Sökande ska vara medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Ansökan görs mellan 15 mars och 15 april på särskild blankett

Blanketten skickas till:
Svenska Läkaresällskapet
Att. Monica Windén
Box 738
101 35 Stockholm

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.