Ingegerd Johanssons stöd för forskning om SLE

Ingegerd Johansson, var överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Hon avled i SLE (systematisk lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och efterlämnade i sitt testamente en stor donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning om sjukdomen. Läkaresällskapet har beslutat att medlen skall användas dels för en utlysning om projektbidrag och dels till stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning.

Projektanslag för forskning om SLE
Ansökningsperiod: 15 mars – 15 april 2017

Utlysningen gäller upp till tre större projektbidrag om vardera maximalt 2 mkr/år under som längst 4 år, varav ett ska gå till en yngre forskare, d v s en forskare som disputerat för högst 10 år sedan. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs.

  • Anslag kan erhållas för 2 + 2 år.

  • Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter två år då beslut tas om ytterligare två års anslag ska ges.

  • I ansökan ska behov av brukarmedverkan beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas.

  • Kan endast sökas av medlem som disputerat

  • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader.

  • Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod föranställningen uppges i ansökan. Ersättning för lön till sökande beviljas inte.


Ansökan görs i vårt elektroniska ansökningssystem ResearchwebFör mer information: Monica Windén, 08-440 88 66, monica.winden(at)sls.se

Ett pressmeddelande om donationen skickades ut den 24 februari 2017

Läs mer om Ingegerd Johansson och hennes unika donation >>
Text: Sofia Hillborg, Foto: Stockholms Auktionsverk, ur SLS AKTUELLT 2/2016

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.