Gastroenterologisk forskningsfond

Ansökningsperiod 1 december 2021 - 1 februari 2022

Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom ämnesområdet gastroenterologi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa). Fonden delar årligen ut ett mindre antal anslag till ett värde av max 300.000 kr och riktar sig i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden, VINNOVA eller motsvarande.

Behörighet
För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för 2022 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2022. CV måste finnas upplagt på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte längre tillgång till ”Mina sidor”.

Projektanslag

I stort sett gäller samma regler som för projektansökan till SLS fonder. Anslag kan dock i vissa fall, om de sakkunniga så bedömer, även ges till dem som disputerat för mer än tio år sedan, samt till ograduerad forskare. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. 

Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det har beviljats och ska förvaltas av det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Gastroenterologisk forskningsfond.

Resebidrag för forskningsvistelse
Resebidrag ur denna fond kan endast sökas per den 1 februari. Resan kan tidigast påbörjas efter den 1 september ansökningsåret. Av ansökan ska det klart framgå att sökande har haft kontakt med gästinstitutionen genom bifogad personlig inbjudan eller motsvarande.

Beslut om tilldelning meddelas under senare delen av juni månad. Resebidrag rekvireras till personligt konto och redovisas i ansökan senast en månad efter resans avslutande. Verifikationer skannas och skickas med e-post till fondansvarig, se rekvisitionen. Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overheadkostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 
Till ansökningssystemet

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under 
FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

 

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.