Forskningsmedel till rehabilitering efter genomgången covid-19

Svenska Läkaresällskapet och Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset delar ut 250 000 kronor till forskning inom rehabilitering efter genomgången covid-19.

Vilka som tilldelas beslutas av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt sakkunniga representanter från Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset, baserat på tidigare utlysning (SLS-Coronaforskning). Mottagarna kommer att meddelas innan årets slut, i samband med att pengarna betalas ut. Företrädesvis kommer detta tillfalla yngre forskare inom ämnet.

Om Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset

Nordiska Medicinpriset, ett av Nordens största medicinpriser, har delats ut årligen 1999-2019 till en eller flera forskare som belöning för "särskilt framstående vetenskapliga insatser" inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. I samband med avveckling av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset under 2020 har stiftelsen skänkt medel till Svenska Läkaresällskapet för forskning om rehabilitering efter genomgången covid-19.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.