Fonder & stipendier

Vetenskapliga fonder

Svenska Läkaresällskapet (SLS) förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter. Under verksamhetsåret 2020 delades sammanlagt cirka 25 miljoner kronor ut i form av SLS projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag. Därutöver delades det även ut projektanslag och resebidrag från våra specialfonder.

Stiftelsernas syfte

Svenska Läkaresällskapets stiftelseförvaltning bygger på de donationer som SLS haft förmånen att motta under årens lopp. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksamhet som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet och forskningsråd. Det gäller till exempel möjlighet till fortsatt forskning de första åren efter disputation samt till aktivt deltagande i kongresser över hela världen. Forskningsvistelser vid centra utanför Sverige stöds också, särskilt om de innebär inhämtande av ny teknik och nya metoder.