Cronqvists stiftelse

Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020

Stiftelsen avkastning ska främja medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentosa och i andra hand övriga ögonsjukdomar.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Projektanslag
I stort sett gäller samma regler som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder.

Sökande ska vara medlem och ha disputerat (ej för mer än 10 år sedan). Anslag kan erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle.

I ansökan ska forskningsplan samt patientnytta presenteras med frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Budget för projektet ska anges. För erhållande av bidrag krävs etiskt godkännande.

Forskningsanslag ska rekvireras samma kalenderår som det har beviljats och ska förvaltas av det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Cronqvists stiftelse.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb!Till ansökningssystemet

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i
systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat. Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

Läs mer i broschyren ”Vägledning för sökande” om de olika fonderna >>  

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?

För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
tina.henriksson
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.