Välkommen att nominera mottagare av Söderbergska priset i medicin 2020

För framstående insatser inom de kliniska specialiteterna

Torsten Söderbergs Stiftelse delar vartannat år ut Söderbergska priset i medicin, en miljon kronor. Priset delas ut för forskningsinsatser av högt värde inom de kliniska medicinska specialiteterna, inkluderat de medicinska servicedisciplinerna. Forskningsresultaten ska ha blivit uppenbara under de senaste tio åren före förslagsställandet.

Priskommittén inbjuder härmed Svenska Läkaresällskapets sektioner och medlemmar samt de medicinska fakulteterna att lämna förslag till mottagare av Söderbergska priset i medicin 2020.

Förslag till prismottagare ska innehålla en kort motivering (en A4-sida), CV och publikations-lista. Det mejlas till per.johansson@sls.se senast den 12 september 2019.

Inlämnade förslag behandlas konfidentiellt. Eventuella frågor besvaras av kanslichef Per Johansson, Svenska Läkaresällskapets kansli, tfn 08-440 88 88 alt. per.johansson@sls.se

Mer information
Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja bl a vetenskaplig forskning inom företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena.

Söderbergska priset tilldelas företrädesvis en forskare men det är möjligt att dela upp det på högst tre forskare med samma forskningsinriktning. Priset är i första hand avsett för svenska forskare men utländska forskare bosatta och verksamma i Sverige kan föreslås som pristagare, om den aktuella forskningen huvudsakligen utförts i Sverige. Priset kan inte tilldelas institutioner och organisationer.

Priset delas ut vartannat år i medicin sedan 1986 och har tidigare tilldelats:

1986 Rolf Luft, Stockholm
1988 Nils G. Kock, Göteborg
1990 Per Björntorp, Göteborg
1992 Per-Ingvar Brånemark, Göteborg
1994 Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren, Göteborg
1996 Björn Dahlbäck, Malmö
1998 Jan-Åke Gustafsson, Stockholm
2000 Anders Björklund och Olle Lindvall, Lund
2002 Hans G. Boman, Stockholm
2004 Anita Aperia, Stockholm
2006 Catharina Svanborg och Lars Björck, Lund
2008 Felix Mitelman, Lund
2010 Lars Klareskog, Stockholm
2012 Christopher Gillberg,Göteborg
2014 Leif Groop, Lund
2016 Kaj Blennow, Göteborg
2018 Markus Heilig, Linköping