Söderbergska priset i medicin

För forskningsinsatser av högt värde inom de kliniska medicinska specialiteterna

Torsten Söderbergs Stiftelse, med ändamål att främja vetenskaplig forskning inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap, delar varje år ut Söderbergska priset, en miljon kronor. Priset delas ut sedan 1986, vartannat år i medicin*.

Priset delas ut för forskningsinsatser av högt värde inom de kliniska medicinska specialiteterna vars resultat blivit uppenbara de senaste tio åren. Som regel ska priset tilldelas en forskare men möjlighet finns att dela upp det på högst tre forskare med samma inriktning. Svenska eller utländska forskare, bosatta och verksamma i Sverige kan nomineras; den aktuella forskningen ska huvudsakligen ha utförts i Sverige. Priset kan inte tilldelas institutioner och organisationer.

-----------------------------------------------------------------------------------------

*Tidigare pristagare:

1986 Rolf Luft, Stockholm

1988 Nils G. Kock, Göteborg

1990 Per Björntorp, Göteborg

1992 Per-Ingvar Brånemark, Göteborg

1994 Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren, Göteborg

1996 Björn Dahlbäck, Malmö

1998 Jan-Åke Gustafsson, Stockholm

2000 Anders Björklund och Olle Lindvall, Lund

2002 Hans G. Boman, Stockholm

2004 Anita Aperia, Stockholm

2006 Catharina Svanborg och Lars Björck, Lund

2008 Felix Mitelman, Lund

2010 Lars Klareskog, Stockholm

2012 Christopher Gillberg, Göteborg  

2014 Leif Groop, Lund

2016 Kaj Blennow, Göteborg

2018 Markus Heilig, Linköping