Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris

Hållbarhetspriset tilldelas läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Särskilt fokus för priset är miljömässig hållbarhet men även sociala och ekonomiska aspekter ryms i begreppet och tas i beaktande.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 300 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.


Tidigare pristagare

2021
Peter Bentzer, överläkare och professor i anestesiologi och intensivvård, Lunds universitet
Motivering: "Peter Bentzer har tagit initiativ till flertalet förändringar i det kliniska arbetet som kan leda till minskad klimatpåverkan, han har handlett flertalet studenter till arbete kring minskad klimatpåverkan i det kliniska arbetet, han har publicerat om flertalet av sina projekt för att informera om vikten av förbättringar i kliniken som också minskar klimatpåverkan, och han bidrar till internationellet samarbete för att skapa riktlinjer inom sin specialitet som kan leda till minskad klimatpåverkan."

2020
Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Motivering: "Sofia Hammarstrand nomineras till Svenska Läkaresällskapets hållbarhetspris för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Som folkbildare är hon en uppskattad föreläsare för bland andra läkarstudenter, master-studenter, läkare under utbildning, sjuksköterske-kollegor samt andra som arbetar med miljöfrågor och har ökat medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren genom artiklar ibland annat Läkartidningen. Hon är också delaktig i Västra Götalandsregionens miljöarbete som medförfattare till deras miljöhälsorapport, driver genom sitt ST-projekt patientnära forskning om det digitala vårdmötet ur ett patient- och läkarperspektiv och arbetar för att integrera hållbarhetsfrågan i det nya läkarprogrammet. Sofia visar hur viktigt det är att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågor och visar vägen för både äldre och yngre kollegor!"