Reuterskiölds pris

Belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.

Läs mer (prisfondens stadgar) >>

 

Tidigare års pristagare:

1999
Bo Risberg, Göteborg. Motivering: för kliniska och experimentella studier över fibrinolys.

2003
Håkan Ahlman, Göteborg. Motivering: för hans experimentella och kliniska studier över carcinoidtumörer.

2007
Bengt Jeppsson, Malmö/Lund. Motivering: för hans banbrytande forskning avseende mucosa-associerade bakterier och deras interaktion med mucosaceller vid olika sjukdomstillstånd.
och
Erik Nilsson Umeå. Motivering: För att han introducerade TME-kirurgin i Sverige och har sedan medverkat till att sprida kunskapen inte bara i landet utan i Norden och kanske också Europa. Han har byggt upp bräckregistret – ett kvalitetsregister som stått modell för andra kvalitetsregister och på samma sätt arbetat för kvalitetsutvecklingen inom gallkirurgin.

2011
Kent Lundholm, Göteborg. Motivering: För hans eleganta studier inom området cancermetabolism och nutrition som har resulterat i ny kunskap om mekanismer bakom kachexi och förbättrat behandlingen av cancerpatienter.

2015
Lars Lundell, Enheten för kirurgi, CLINTEC, KI får priset med motiveringen:”för sina interdisciplinära studier om gastroesofagal reflux”.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.