Bengt Winblads pris

Priset belönar goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimderforskningen.

Bengt Winblads Stiftelse har till ändamål att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar.

Ändamålet fullföljes genom att dela ut ett pris till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen. Priset kan vara i form av ett  personligt pris och/eller stipendium till doktorand/postdoc.

Läs mer

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 300 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.

Tidigare års pristagare

2018 Docent Lars Tjernberg
Karolinska Institutet och Sektionen för neurogeriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Docent Lars Tjernberg belönas för sina studier kring de bakomliggande molekylära mekanismerna för Alzheimers sjukdom. Ansamlingen av amyloida plack i hjärnan är sannolikt centrala i sjukdomsutvecklingen. Pristagaren har under många år på ett systematiskt sätt studerat amyloida plack och deras uppbyggnad samt de proteiner som ingår i denna process, vilket gett kunskap som är viktig för förståelsen av sjukdomsmekanismer och för utvecklingen av nya läkemedel. 

2019 Professor Kaj Blennow
Sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för Neurokemiska Laboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Professor Kaj Blennow belönas för sina framstående insatser inom Alzheimerforskningen med motiveringen:


"Kaj Blennow tilldelas priset för sin mycket omfattande mångåriga translationella forskning kring demenssjukdomar. Kaj Blennow har genom sitt systematiska och långsiktiga arbete gett mycket viktiga bidrag till en ökad förståelse kring de mekanismer som medverkar i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Inte minst har han visat hur denna kunskap kan användas för en förbättrad diagnostik, genom identifiering av olika biomarkörer och utveckling av tillförlitliga analysmetoder, som med stor framgång använts både i forskning och i klinisk verksamhet”.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.