Tacktal från pristagarna vid SLS Årshögtid 2022

Professor Jonas F Ludvigsson årets Jubileumspristagare höll  "Pristagarnas tacktal" under Svenska Läkaresällskapets årshögtid den 8 november. Under kvällen delades 2022 års priser ut för berömvärd forskning.

"Som barnläkare är det inte svårt att känna sig hemma på den här gatan. I porten bredvid bodde i många år barnboksförfattare Lennart Hellsing med figuren Krakel Spektakel.

Att kliva in här på Klara Östra Kyrkogatan [svenska Läkaresällskapets hus] är att andas historia! Man lämnar in rocken eller kappan i garderoben, och fortsätter uppför trappan, längs med porträtt av Gunnar Björck - legendarisk medicinprofessor på Serafimerlasarettet, Lillemor Wachtmeister - ögonläkare på St Eriks sjukhus, och bronsreliefer av Waldenström med sin makroglobulinemi och Rolf Luft med sin diabetes. Människor som formade 1900-talets svenska sjukvård. Och det är mot slutet av det århundradet som min egen historia i Läkaresällskapet börjar.

Det var som läkarstudent jag första gången besökte Läkaresällskapet, för att lyssna på diskussionerna kring gluten-rekommendationerna för barn. Jag hade ännu inte börjat forska på celiaki.

Det var i samma lokal jag ett par år senare höll ett populärvetenskapligt föredrag om Tintin, åtföljt av en intervju i DN där jag var rädd att journalisten skulle framställa mig som oseriös. Jag påpekade att jag minsann inte var någon spelevink! I den halvsideslånga DN-artikeln beskrev sedan journalisten Tintins skallskador, förgiftningar, och bilolyckor. Artikeln avslutades med ett torrt konstaterande; ”själv tycker Ludvigsson att han är grymt seriös”.

Det var också i dessa lokaler jag ordnade ett av mina första vetenskapliga möten, en timme om celiaki med gästföreläsare från Finland. Jag hade satt mig själv att föreläsa de sista 20 minuterna men alla föreläsare drog över tiden. När jag som moderator, längst fram diskret pekade på min klocka för att professorn/gästföreläsaren skulle runda av kl 18.55, så att jag åtminstone fick 5 minuter, avbröt sig gästföreläsaren och sade på sjungande finlandssvenska: ”Jonas, sluta att peka på din klocka, du bara stressar mig!” och fortsatte sedan att prata till strax efter 19 när mötet var slut….

Men syftet med mitt tal är inte främst att prata historia, det är att uppmärksamma de som skrivit historia - årets pristagare:

Ann Hellström som studerat barns ögon. Ett ämne som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Jag minns hur jag som ung läkare gick på ”neonatal”, och var rädd för retinopati och lungskador hos nyfödda som låg i respirator och var födda för tidigt. Här vill jag också nämna Charlotta Böiers som fått det translationella forskningspriset för sitt arbete med tidig akut lymfatisk leukemi: ALL. ALL är kanske den vanligaste cancer jag själv träffar på när jag rondar på barnkliniken i Örebro. Barn och familjer som pendlar mellan hopp och förtvivlan -  mellan cytostatikadoser och neutropen feber. Men på min senaste jour på barnkliniken i Örebro, var det barn med kramp som stod i centrum. Epilepsi är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. Då känns det extra glädjande att Kristina Malmgren belönats för sina insatser inom epilepsi med det så kallade Ingvar-priset.
Medan flera pristagare studerat den unga människan ligger Lars Lannfelts fokus på livets höst: demens och Alzheimer. Jag har på nära håll sett hur de sjukdomarna kan förändra en människa. Här är det också naturligt att gratulera Sebastian Palmqvist till Inga Sandeborgs pris för forskning om beta-amyloid. Att kunna predicera och sedan förebygga sjukdomar tror jag är nyckeln till framtidens vård.  Grattis också till Sara Alkner som får pris för bästa vetenskapliga ansökan, för just individanpassad behandling vid bröstcancer.

Jag hade mitt första läkarvikariat på röntgen i Linköping.
Redan första veckan gjorde jag avtryck på kliniken genom att blanda ihop bilderna av en fot och en hand, men jag har bättrat mig sedan dess! Röntgenronderna för barnkliniken i Örebro kl 11.30 tillhör veckans höjdpunkter. Att utifrån bilden diskutera patienters sjukdomar och handläggning. Därför känns det oerhört roligt att Katrine Riklund i år får Tage Sjögrens pris för sitt arbete inom radiologi och nuklearmedicin. Två andra priser med stark koppling till medicin är förstås Regnells pris som i år har tilldelats John Pernow och Tong Jiao för forskning kring just röda blodkroppar och hjärtinfarkt; och distriktsläkare Ulrika Nyhammars, som väljer det större perspektivet. Hennes hållbarhetspris borgar för en bättre framtid.

Sist vill jag framhålla årets Hippokrates-pristagare. Hippokrates har funnits med mig sedan jag var elva. Då var jag på semester i Grekland och förutom att jag formligen rensade landet på tomma tändsticksaskar, vilka jag samlade på kring 1980, så köpte jag en decimeter-hög gipsstaty av Hippokrates med stav och orm. Då var Hippokrates en tämligen intetsägande figur i min värld, men idag en symbol för något större och kanske är faktiskt Hippokratespriset det jag helst uppmärksammar: Grattis Emma Holmbom!

Men detta är ett tacktal till kvällens värd, tack Läkaresällskapet!
I vardagstal känt som ”Läkaresällskapet” så vill jag ändå betona att sällskapet omfattar hela Sverige. Det kan vara lätt att glömma bort då många av aktiviteterna äger rum i Stockholm men priser har ikväll gått till såväl skåningar som norrlänningar, och till en närking, medan en guldmedalj hamnade på Sveriges solsida.

Läkaresällskapet är viktigt inte främst för att knyta an till historien genom anekdotiska tillbakablickar mot kompositörer, författare och deras hälsa. Läkaresällskapet är mer än tavlor på provinsialläkare och professorer. Utan främst är Läkaresällskapet viktigt för sin roll på den nationella och till och med globala arenan. Det har blivit uppenbart inte minst under pandemin när man tog ledningen i diskussionerna kring covid-19 och läkares fortbildning på området. Samhället är mer än staten och kapitalet, mer än regioner och kommuner. Och Läkaresällskapet är en viktigt del av civilsamhället.

Det jag tar med mig härifrån ikväll är inte bara en silvermedalj, utan vissheten om att det varje dag görs medicinska framsteg i Sverige och att vi faktiskt går mot bättre tider, och en bättre sjukvård.

Tack till Svenska Läkaresällskapet från årets pristagare!"

Fotnot. Jonas F Ludvigsson tilldelas årets Jubileumspris.  Bland övriga pristagare fanns också Matts Karlsson som erhöll Erna Eberlings pris men det delas ut vid annat tillfälle.

Läs mer om årets pristagare