2020-års priser och pristagare

Tack vare generösa donationer kan SLS årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och artiklar. På grund av den rådande pandemin kommer ingen prisutdelning att ske vid SLS årshögtid som i år är inställd.

Bästa vetenskapliga projektansökan

Svenska Läkaresällskapet belönar forskning om förbättrad utvärdering av behandlingseffekt vid barncancer

Martin Dalin, ST-läkare på Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs Universitet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga projektansökan: ”Skräddarsydd analys av cirkulerande tumör-DNA som markör för behandlingssvar och återfall vid barncancer” och belönas med 100 000 kronor.

Pressmeddelande

Translationella forskningspriset

Svenska Läkaresällskapet belönar världens största riskfaktorstudie för myastenia gravis

Susanna Brauner, läkare och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris för ansökan: “Dissecting the pathogenesis of myasthenia gravis -a genetic, epidemiological and immunological approach” och belönas med 100 000 kronor.

Pressmeddelande

Bengt Winblads pris

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Oskar Hansson, professor i neurologi och forskargruppsledare vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet samt överläkare på Skånes universitetssjukhus, Bengt Winblads pris 2020. Han får priset för framstående forskning gällande diagnostik och biomarkörer kring demens och Alzheimers sjukdom och belönas med 150 000 kronor.

Oskar Hansson leder en forskargrupp som utvecklar metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom och relaterade sjukdomar. Framför allt har forskargruppen förbättrat den diagnostiska säkerheten under de tidiga skedena av sjukdomarna. Utöver förbättrad diagnostik arbetar forskargruppen för att förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna bättre.

 

Erna Ebelings pris

Professor Kaj Lindecrantz, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Högskolan i Borås samt professor Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola tilldelas Erna Ebeling pris 2020.

Styrelsen för Svensk medicinteknisk förening (MTF) har beslutat att Erna Ebelings pris 2020 tilldelas professor Kaj Lindecrantz och professor Bengt Arne Sjöqvist för deras framstående gemensamma insatser inom telemedicin och bearbetning av fysiologiska signaler. Pristagarna delar på 35 000 kronor.

Pristagarnas uppmärksammas särskilt för att de var internationella pionjärer inom telemedicin och de första som med dåtidens mobiltelefoniteknik överförde EKG mellan ambulans och sjukhus. Priset är även ett erkännande av deras arbete med att stärka området medicinsk teknik.

Priset delas under Digitala Medicinteknikdagarna 2020 som arrangeras den 6 oktober 2020 på temat ”Medicinteknikens roll i en pandemi”.

 

Alvarengas pris

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Differential regulation of LDL receptors by ACTH: posttranscriptional control by PCSK9 in the liver and by IDOL in the adrenals” med valspråket: ”Stress och kolesterol: Binjuren talar till levern via PCSK9” med Alvarengas pris 2020.

Bakom studien står en forskargrupp vid Karolinska Institutet bestående av Mats Rudling, Bo Angelin samt Moumita Ghosh Laskar. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

 

Ingvarpriset

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin, professor i basal och klinisk neurofysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, tilldelas Ingvarpriset och belönas med Svenska Läkaresällskapets 200-årsmedalj i brons samt 30 000 kronor.

Ur prismotivering:
Zsuzsanna belönas för goda insatser inom klinisk neurovetenskap och har som handledare skapat flera mycket väl fungerande och framgångsrika forskningsgrupper.

Pressmeddelande

 

Inga Sandeborgs pris

 Svenska Läkaresällskapet har beslutat att Inga Sandeborgs pris 2020 tilldelas Niklas Mattsson-Carlgren, biträdande universitetslektor, Klinisk minnesforskning, Lunds Universitet samt Maria Eriksdotter, professor och överläkare, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset. Pristagarna belönas med 125 000 kronor.

Niklas Mattsson-Carlgren belönas för framstående kliniska forskning om sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers sjukdom, omfattande både hjärnavbildning (PET och MRI) och proteinbiomarkörer i blod och likvor, vilken lett till nydanande kunskap om betydelsen av amyloid och tau patologi för progress av neurodegeneration och utveckling av kliniska symptom.

Maria Eriksdotter belönas för framgångsrika forskning om cellterapi med tillväxtfaktorn nerve growth factor (NGF) vilken har en potential att optimera nervcellskopplingar till det kolinerga systemet, liksom utvecklingen av SveDem, det stora svenska kvalitetsregistret med målet att förbättra demensvården i landet.

Pressmeddelande

Schlasbergs prisSvenska Läkaresällskapet har beslutat att Schlasbergs pris 2020 tilldelas Maria Bradley, universitetslektor och överläkare, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, avdelningen för dermatologi och venereologi. Pristagaren belönas med 25 000 kronor.

Maria Bradley
belönas för framstående studier av den genetiska bakgrunden till atopisk dermatit.

 

Pasteurmedaljen

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att Pastuermedaljen 2020 tilldelas professor Didier Pittet för hans livslånga forskningsgärning inom vårdhygienområdet och dedikerade ledarskap vid implementeringen av multimodala infektionspreventiva strategier på världsbasis.

 

 

Hippokratespriset

Svenska Läkaresällskapet har beslutat att tilldela Åsa Warnolf specialist i urologi Svenska Läkaresällskapets etikpris ”Hippokratespriset 2020”.

Åsa Warnolf är verksam på urologen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och arbetar främst med urologisk cancer med ansvar även för den palliativa vården på avdelningen. Åsa belönas för sitt etiska engagemang och sin etiska röst i den kliniska vardagen. Prismotiveringen lyfter särskilt fram hennes förmåga att styra efter en etisk kompass när verksamheten tenderar att bli alltför produktionsinriktad och mekanisk gentemot patienter och medarbetare.

Pressmeddelande

 

Hållbarhetspriset

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tilldelas Svenska Läkaresällskapets nyinstiftade Hållbarhetspris 2020 och belönas med 25 000 kronor.

Sofia Hammarstrand belönas för hennes övergripande engagemang för en hållbar hälso- och sjukvård. Sofia har på ett föredömligt sätt verkat för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i den svenska läkarkåren, dels genom debattinlägg och som uppskattad föreläsare och folkbildare, dels genom hennes arbete med miljöfrågor.