Reuterskiölds pris

Belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.


Läs mer (prisfondens stadgar) >>

Tidigare års pristagare:

1999
Bo Risberg, Göteborg. Motivering: "För kliniska och experimentella studier över fibrinolys".

2003
Håkan Ahlman, Göteborg. Motivering: "För hans experimentella och kliniska studier över carcinoidtumörer".

2007
Bengt Jeppsson, Malmö/Lund. Motivering: "För hans banbrytande forskning avseende mucosa-associerade bakterier och deras interaktion med mucosaceller vid olika sjukdomstillstånd".
och
Erik Nilsson Umeå. Motivering: "För att han introducerade TME-kirurgin i Sverige och har sedan medverkat till att sprida kunskapen inte bara i landet utan i Norden och kanske också Europa. Han har byggt upp bräckregistret – ett kvalitetsregister som stått modell för andra kvalitetsregister och på samma sätt arbetat för kvalitetsutvecklingen inom gallkirurgin".

2011
Kent Lundholm, Göteborg. Motivering: "För hans eleganta studier inom området cancermetabolism och nutrition som har resulterat i ny kunskap om mekanismer bakom kachexi och förbättrat behandlingen av cancerpatienter".

2015
Lars Lundell, Enheten för kirurgi, CLINTEC, KI. Motivering: ”För sina interdisciplinära studier om gastroesofagal reflux”.

2019
Lisa Rydén, Lund. Motivering: "För hennes långsiktiga och värdefulla studier för att ta fram prognostiska och prediktiva markörer vid bröstcancer, samt för hennes insatser för kvalitetsförbättring av bröstcancerkirurgin i Sverige".

2023
Jesper Lagergren, Karolinska Institutet, för världsledande forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.