Pasteurmedaljen

För grundläggande upptäckter inom bakteriologin i Pasteurs anda och tradition. Medaljen delas ut var tionde år.

Pasteur fonden bildades år 1892 genom insamling inom och utom Svenska Läkaresällskapet såsom uttryck av beundran och erkänsla för vad Louis Pasteur genom sina upptäckter gjort för den medicinska vetenskapen och den lidande mänskligheten och har till ändamål att främja forskningen på bakteriologins och hygienens områden.

Reglemente

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.

Tidigare års pristagare

Max von Pettenkofer, München, 1900
R Pfeiffer, Königsberg, 1910
Jules Bordet, Bryssel, 1920
Émile Roux, Paris, 1930
Thorvald Madsen, Köpenhamn, 1940
O T Avery, New York, 1950
Michael Heidelberger, Rutgers, 1960
Örjan Ouchterlony, Göteborg, 1970
Henry G Kunkel, New York, 1980
Jack Strominger, Harvard University, Boston, 1990
Pascale Cossart, Pasteur-institutet, Paris, 2000
Staffan Normark, KI, Stockholm, 2010
Didier Pittet, Genève, Schweiz, 2020