Ingvarpriset och SLS 200-årsmedalj i brons

För goda insatser inom klinisk neurovetenskap.

Sektionerna för Klinisk neurofysiologi, Neurokirurgi, Neurologi och Psykologi lämnar förslag på pristagare under maj månad.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)

Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se  senast den 1 mars.

Mall för nominering

Reglemente

Tidigare års pristagare

Torgny Greitz, Stockholm, 1992

Ingrid Gamstorp, Uppsala, 1993

Arne Brun, Lund, 1994

Christopher Gillberg, Göteborg, 1995

Erik Ståhlberg, Uppsala, 1996

Olle Lindvall, Lund, 1997

Göran Sedvall, Stockholm, 1998

Lennart Widén, Stockholm, 1999

Lars Edström, Stockholm 2000

Karl-Erik Hagbarth, Uppsala, 2001

Marie Åsberg, Stockholm, 2002

Sten-Magnus Aquilonius, Uppsala, 2003

Erik Torebjörk, Uppsala, 2004

Thomas McNeil, Lund, 2005

Björn Meyerson, Stockholm, 2006

Gunnar Wallin, Göteborg, 2007

Ritva Matell, Stockholm, 2008

Ingmar Rosén, Lund, 2009

Carl-Henrik Nordström, Lund, 2010

Kaj Blennow, Göteborg, 2011

Karl Ekbom, Stockholm, 2012

Herbert Silvenius, Umeå, 2013

Oluf Andersen, Göteborg, 2014

Mikael Landén, Göteborg, 2015

Eva Svanborg, Linköping, 2016

Bengt Linderoth, Stockholm, 2017

Bo Norrving, Lund, 2018

Lil Träskman Bendz, Lund, 2019

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin, Karolinska Institutet, 2020

Peter Siesjö, Lund, 2021

Kristina Malmgren, Göteborg, 2022

Henrik Zetterberg, Göteborg, 2023