Hambergers pris

Carl-Axel Hambergers pris belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi.

Med stöd av fonden ska vartannat år (jämna år) anordnas en föreläsning (F) inom otorhinolryngologi. Vartannat år utdelas ett pris (P) för belöning av framstående vetenskapliga insater inom otorhinolaryngologi.

Tidigare års föreläsare / pristagare:

1990
Tauno Palva, Helsingfors. Om cholesteatomkirurgi.(F)

1991
Johan Wennerberg,  Lund för hans utveckling och applicering av skilda metoder för att studera grundläggande biologi hos skivepitelcancer inom huvud- och halsregionen. (P)

1992
Herbert Dedo, San Fransisco (F)

1993
Måns Magnusson, Lund. För framstående insatser inom vestibularisforskningen och inom forskarhandledning. (P)

1994
James Snow Jr,  Bethesda, USA. The National Institute on Deafness and Other Communication Disorders: Mission and Accomplishments. (F)

1995
Pontus Stierna, Huddinge. För framstående vetenskapliga insatser inom oto-rhino-laryngologi. (P)

1996
Pekka Karma, Helsingfors.Kan vi förhindra otit och epiglottit genom vaccination. (F)

1997
Jantin Shah, New York (F)

1997
Mats Bende, Skövde.”Mats Bende utgör ett föredöme för svensk ÖNH-forskning genom att han under ett stort antal år producerat väsentlig vetenskap vid en länsklinik vilket bl a lett till två avhandlingar där han varit initiativtagare och handledare. (P)

1999
Morgan Andersson, Lund. För framstående rinologisk forskning med tonvikt på allergi. (P)

Göran Bredberg. ”Cochleära implantat – var står vi idag”? (F)

2000
Reidar Granmen. Huvud och halscancer in vitro och in vivo. (F)

2001
Diana Berggren. För sina studier av innerörats embryologiska utveckling och de neurfarmakologiska mekanismer som styr differentieringen av såväl organogenes som cytodifferentiering. Hårcellernas mognad har analyserats såväl in vivo som in vitro liksom uppkomsten av den unika jonmiljön i endolymfan. Skyddsmekanismer för att förhindra klinisk och experimentell ototoxicitet har kartlagts. (P)

2002
George G. Browning, Glasgow, UK. How effective is our surgery for otitis media with effusion in the older child: a good operation of parental expectation? (F)

2003
Lennart Greiff, Lund. För framstående vetenskapliga insatser inom oto-rhino-laryngologi. (P)

2005
Lars Olaf Cardell (P)

2007
Eva Munck-Wikland (P)
 
2009
Olivier Sterkers, Paris, Frankrike. För framstående internationella kliniska och grundvetenskapliga insatser inom otologin. (P)

2011
Anne Pitkäranta, Helsingfors, Finland (P)

2013
Anne G M Shilder, London UK. For her pioneering clinical research in international pediatric otology. (P)

2015
Karl Hörmann, HNO-Klinik, Universitätsklinikum Mannheim, Tyskland, 25.000 SEK, ”for his outstanding international contributions to advanced head and neck surgery with emphasis on organ preservation”. (P)

2016
Morten Boysen, Oslo University Hospital. Föreläsningen: “Can follow-up of patients treated for H & N SCC be improved?” (F)

2017
Priset delades inte ut.

2018
Dr Bruce J Gantz, MD, Professor and Head of the Department of Otolaryngologi, Head and Neck surgery at University of Iowa Hospitals and Clinics. (F)

2019
Gerard O’Donoghue, Professor of Otology and Neurotology at the University of Nottingham and Consultant Neuro-Otologist at Queen's Medical Centre, Nottingham. (P)

2020 års pris delades ut 2021.

2021
Claus Bachert, Prof Dr. Dr. h.c. mult. Head Upper Airways Research Laboratory (URL), Chief of Clinics ENT-Department, University Hospital Ghent, Belgium. Division of ENT Diseases, CLINTEC, Karolinska Institute, University of Stockholm, Sweden.

2022
Christian von Buchwald, Prof Dr. Otorhinolaryngology, university of Copenhagen. Rigshospitalet Copenhagen, Denmark.